Giải SBT Sinh 6 Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6 do eLib tổng hợp sẽ giúp các em vừa ôn tập các kiến thức về những điều kiện cần để hạt có thể này mầm đồng thời vừa rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 6. Mời các em cùng tham khảo!

Giải SBT Sinh 6 Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

1. Giải bài 5 trang 60 SBT Sinh học 6

Những điều kiện nào cần cho hạt nảy mầm? Muốn cho hạt nảy mầm tốt cần phải làm gì?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.
 • Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ độ ẩm, không khí và nhiệt độ thích hợp.
 • Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, phải chăm sóc hạt gieo: chống úng, chổng hạn, chống rét, phải gieo hạt đúng thời vụ.

Hướng dẫn giải

- Điều kiện cần cho hạt nảy mầm:

 • Điều kiện bên ngoài: không khí, độ ẩm, nhiệt độ thích hợp.
 • Điều kiện bên trong: hạt giống tốt, không bị mối mọt, sâu bệnh.

- Muốn cho hạt nảy mầm tốt cần:

 • Cày, cuốc, xếp ải làm cho đất tơi xốp, thoáng.
 • Tưới đủ nước cho đất, nếu bị úng ngập phải tháo nước.
 • Chọn hạt giống tốt không bị sâu bệnh.
 • Gieo hạt đúng thời vụ, khi trời rét cần phủ rơm rạ để chống rét cho hạt.
 • Bảo quản hạt giống tốt sau khi thu hoạch.

2. Giải bài 7 trang 64 SBT Sinh học 6

Viết kết quả thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm đã làm ở nhà vào bảng dưới đây.

 • Kết quả của thí nghiệm.
 • Cần những điều kiện gì cho hạt này mầm

Phương pháp giải

 • Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ độ ẩm, không khí và nhiệt độ thích hợp.
 • Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, phải chăm sóc hạt gieo: chống úng, chổng hạn, chống rét, phải gieo hạt đúng thời vụ.

Hướng dẫn giải

- Kết quả thí nghiệm:

- Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm:

 • Phải có đủ nước, vì hạt có hút được nước, trương lên tạo điều kiện cho hạt chuyển hóa chất hữu cơ hạt mới nảy mầm được.
 • Phải có đủ không khí, khi hạt nảy mầm rất cần hô hấp, nếu thiếu không khí hạt sẽ chết.
 • Phải có nhiệt độ thích hợp mỗi loại hạt khi nảy mầm cần một nhiệt độ nhất định tạo điều kiện cho hạt hút nước. Nếu nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao hạt cũng không nảy mầm được.
 • Hạt giống phải tốt, không bị mối mọt, sâu bệnh.

3. Giải bài 8 trang 64 SBT Sinh học 6

Vận dụng những hiểu biết về các điều kiện nảy mầm của hạt, hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kĩ thuật sau:

 • Hạt giống bị sâu bệnh không có khả năng nảy mầm.
 • Hạt giống sau khi thu hoạch phải phơi khô và cất giữ cẩn thận.
 • Sau khi gieo hạt gặp trời nắng gắt, phải luôn tưới đủ ẩm.
 • Gieo trồng đúng thời vụ sẽ cho năng suất cao.

Phương pháp giải

 • Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ độ ẩm, không khí và nhiệt độ thích hợp.
 • Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, phải chăm sóc hạt gieo: chống úng, chổng hạn, chống rét, phải gieo hạt đúng thời vụ.

Hướng dẫn giải

 • Hạt giống bị sâu bệnh không có khả năng nảy mầm vì sâu bệnh đã ăn hoặc làm hỏng các bộ phận của hạt nên hạt không nảy mầm được.
 • Hạt giống sau khi thu hoạch phải phơi khô và cất giữ cẩn thận để hạt không bị ẩm, bị mốc, bị sâu bệnh.
 • Sau khi gieo hạt gặp trời nắng gắt, phải luôn tưới đủ ẩm vì khi trời nắng gắt làm nước bị bốc hơi, nhiệt độ tăng cao vì vậy cần tưới đủ ẩm để giữ cho hạt có nhiệt độ và độ ẩm thích hợp thì hạt mới nảy mầm được.
 • Gieo trồng đúng thời vụ giúp hạt được gieo trong những điều kiện thời tiết phù hợp nhất như độ ẩm, nhiệt độ, độ thoáng của đất phù hợp, hạt sẽ nảy mầm tốt, cho năng suất cao.

4. Giải bài 14 trang 67 SBT Sinh học 6

Tại sao trước khi gieo hạt cần làm đất tơi xốp?

A. Làm cho đất giữ được nước

B. Làm cho đất thoáng.

C. Tạo nhiệt độ thích hợp

D. Cung cấp đủ nước, đủ không khí cho hạt nảy mầm.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.
 • Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ độ ẩm, không khí và nhiệt độ thích hợp.
 • Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, phải chăm sóc hạt gieo: chống úng, chổng hạn, chống rét, phải gieo hạt đúng thời vụ.

Hướng dẫn giải

Trước khi gieo hạt cần làm đất tơi xốp vì cần cung cấp đủ nước, đủ không khí cho hạt nảy mầm.

Chọn D

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM