Giải SBT Sinh 6 Bài 12: Biến dạng của rễ

Nhằm giúp các em có thể phân biệt được 4 loại rễ biến dạng (rễ củ, rễ móc, rễ thở, giác mút) dựa vào các đặc điểm như: Vị trí, đặc điểm và chức năng của chúng. Ban biên tập eLib xin giới thiệu tài liệu Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 12: Biến dạng của rễ. Mời các em cùng tham khảo.

Giải SBT Sinh 6 Bài 12: Biến dạng của rễ

1. Giải bài 5 trang 20 SBT Sinh học 6

Quan sát một số loài cây như: trầu không, cà rốt, cây mắm, dây tơ hồng, bụt mọc, cây tầm gửi, cải củ, hồ tiêu... có rễ biến dạng:

Căn cứ vào những đặc điểm giống nhau, em hãy sắp xếp chúng vào các nhóm phù hợp, nêu đặc điểm chung của mỗi nhóm và cho biết vai trò của loại rễ đó đối với cây.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Biến dạng của rễ
 • Một số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như: rễ củ chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ, giúp cây leo lên; rễ thở giúp cây hô hấp trong không khí; giác mút lấy thức ăn từ cây chủ.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 13 trang 24 SBT Sinh học 6

Các cây nào sau đây đều có rễ củ?

A. Cây mắm, cây đước, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt, cây sắn (cây khoai mì).

C. Cây bần, cây hồ tiêu, cây trầu không.

D. Cây khoai lang, cây bụt mọc, cây tầm gửi.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Biến dạng của rễ
 • Một số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như: rễ củ chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ, giúp cây leo lên; rễ thở giúp cây hô hấp trong không khí; giác mút lấy thức ăn từ cây chủ.

Hướng dẫn giải

Các cây đều có rễ củ: Cây cải củ, cây cà rốt, cây sắn (cây khoai mì).

Chọn B

3. Giải bài 14 trang 24 SBT Sinh học 6

Các cây nào sau đây đều có rễ móc?

A. Cây đước, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt.

C. Cây hồ tiêu, cây trầu không.

D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Biến dạng của rễ
 • Một số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như: rễ củ chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ, giúp cây leo lên; rễ thở giúp cây hô hấp trong không khí; giác mút lấy thức ăn từ cây chủ.

Hướng dẫn giải

Các cây đều có rễ móc: Cây hồ tiêu, cây trầu không

Chọn C

4. Giải bài 15 trang 24 SBT Sinh học 6

Các cây nào sau đây đều có rễ thở?

A. Cây mắm, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt.

C. Cây hồ tiêu, cây trầu không.

D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Biến dạng của rễ
 • Một số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như: rễ củ chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ, giúp cây leo lên; rễ thở giúp cây hô hấp trong không khí; giác mút lấy thức ăn từ cây chủ.

Hướng dẫn giải

Các cây đều có rễ thở: Cây mắm, cây bụt mọc

Chọn A

5. Giải bài 16 trang 24 SBT Sinh học 6

Các cây nào sau đây đều có giác mút?

A. Cây đước, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt.

C. Cây hồ tiêu, cây trầu không.

D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Biến dạng của rễ
 • Một số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như: rễ củ chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ, giúp cây leo lên; rễ thở giúp cây hô hấp trong không khí; giác mút lấy thức ăn từ cây chủ.

Hướng dẫn giải

Các cày đều có giác mút: Dây tơ hồng, cây tầm gửi.

Chọn D

6. Giải bài 17 trang 24 SBT Sinh học 6

Rễ móc là loại rễ có đặc điểm

A. là loại rễ chính, mọc thẳng, ăn sâu vào đất giúp cây đứng vững.

B. là loại rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám. 

C. phình to, chứa nhiều chất dinh dưỡng.

D. biến đổi thành giác mút, đâm sâu vào thân hoặc cành của cây khác.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Biến dạng của rễ
 • Một số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như: rễ củ chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ, giúp cây leo lên; rễ thở giúp cây hô hấp trong không khí; giác mút lấy thức ăn từ cây chủ.

Hướng dẫn giải

Rễ móc là loại rễ có đặc điểm: là loại rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám. 

Chọn B

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM