Giải SBT Sinh 6 Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt do eLib tổng hợp sẽ giúp các em rèn luyện các kĩ năng quan sát, so sánh tổng hợp từ đó hiểu được mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây!

Giải SBT Sinh 6 Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

1. Giải bài 7 trang 52 SBT Sinh học 6

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?

Phương pháp giải

 • Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.
 • Thụ tinh là sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái. Thụ phấn xảy ra trước sự thụ tinh.

Hướng dẫn giải

- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

 • Sau khi thụ phấn, hạt phấn trương lên và nảy mầm thành một ống phấn.
 • Ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ, vòi nhuỵ vào trong bầu. Khi tiếp xúc với noãn, tế bào sinh dục đực của ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành hợp tử. Đó là sự thụ tinh.

- Thụ phấn là điều kiện cần cho thụ tinh xảy ra.

2. Giải bài 3 trang 52 SBT Sinh học 6

Hạt và quả do bộ phận nào của hoa tạo thành? Quả có chức năng gì?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thụ tinh, kết quả và tạo hạt
 • Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử. Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính.
 • Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu phát triển thành quả chứa hạt.

Hướng dẫn giải

- Hình thành hạt:

 • Noãn sau khi thụ tinh có những biến đổi, tế bào hợp tử phân chia rất nhanh và phát triển thành phôi.
 • Vỏ noãn hình thành vỏ hạt và phần còn lại của noãn phát triển thành bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt.
 • Mỗi noãn đã được thụ tinh hình thành một hạt, vì vậy số lượng hạt tuỳ thuộc số noãn được thụ tinh.

- Tạo quả: Trong khi noãn biến đổi thành hạt, bầu nhuỵ cũng phát triển thành quả chứa hạt.

- Quả có chức năng bảo vệ hạt, góp phần vào phát tán hạt.

3. Giải bài 5 trang 52 SBT Sinh học 6

Em hãy kể tên một số loại cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thụ tinh, kết quả và tạo hạt
 • Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử. Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính.
 • Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu phát triển thành quả chứa hạt.

Hướng dẫn giải

- Một số cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa

- Ví dụ:

 • Quả của các cây như cà chua, ổi, hồng, thị... vẫn còn phần đài hoa.
 • Quả của các cây như chuối, ngô... vẫn còn phần đầu nhuỵ, vòi nhuỵ.

4. Giải bài 8 trang 54 SBT Sinh học 6

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản

A. hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh sản.

B. hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.

C. có sự tham gia của cây bố và cây mẹ.

D. có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thụ tinh, kết quả và tạo hạt
 • Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản xảy ra quá trình thụ tinh.

Hướng dẫn giải

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

Chọn D

5. Giải bài 14 trang 55 SBT Sinh học 6

Bộ phận của hoa phát triển thành quả là

A. vòi nhuỵ.

B. đầu nhuỵ

C. noãn.

D. bầu nhuỵ

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết kết quả và tạo hạt
 • Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu phát triển thành quả chứa hạt.

Hướng dẫn giải

Bộ phận của hoa phát triển thành quả là bầu nhuỵ.

Chọn D

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM