Giải SBT Sinh 6 Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6 Bài 28 do eLib tổng hợp sẽ giúp các em củng cố các kiến thức về cấu tạo và chức năng của hoa. Đồng thời rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 6. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Giải SBT Sinh 6 Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

1. Giải bài 1 trang 50 SBT Sinh học 6

Em hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết Cấu taọ và chức năng của hoa
 • Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ

Hướng dẫn giải

- Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ. Hoa còn có cuống hoa và đế hoa.

 • Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy. Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tuỳ theo từng loại cây.
 • Mỗi nhị gồm chỉ nhị và bao phấn đính trên chỉ nhị. Bao phấn chứa rất nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.
 • Nhuỵ gồm có đầu nhuỵ, vòi nhuỵ, bầu nhuỵ chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.

- Bộ phận quan trọng nhất của hoa là nhị và nhuỵ, vì nhị và nhuỵ là bộ phận sinh sản chính của hoa.

2. Giải bài 1 trang 53 SBT Sinh học 6

Các bộ phận chính của hoa gồm

A. cuống hoa, đế hoa và cánh hoa.

B. đài hoa, tràng hoa, nhị hoa và nhuỵ hoa.

C. cuống hoa, đế hoa, đài hoa.

D. nhị hoa và nhuỵ hoa.

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết Cấu taọ và chức năng của hoa
 • Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ

Hướng dẫn giải

Các bộ phận chính của hoa gồm: đài hoa, tràng hoa, nhị hoa và nhuỵ hoa.

Chọn B

3. Giải bài 3 trang 53 SBT Sinh học 6

Nhụy hoa gồm các bộ phận là

A. đầu nhuỵ và vòi nhuỵ.

B. bầu nhuỵ, noãn và vòi nhuỵ 

C. đầu nhuỵ, noãn và vòi nhuỵ.

D. bầu nhuỵ, vòi nhuỵ và đầu nhuỵ.

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết Cấu taọ và chức năng của hoa
 • Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ

Hướng dẫn giải

Nhụy hoa gồm các bộ phận là: bầu nhuỵ, vòi nhuỵ và đầu nhuỵ.

Chọn D

4. Giải bài 4 trang 53 SBT Sinh học 6

Nhị hoa gồm các bộ phận là

A. bao phấn và hạt phấn.

B. bao phấn và chỉ nhị.

C. chỉ nhị và hạt phấn.

D. bao phấn và hạt phấn.

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết Cấu taọ và chức năng của hoa
 • Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ

Hướng dẫn giải

Nhị hoa gồm các bộ phận là bao phấn và chỉ nhị.

Chọn B

5. Giải bài 5 trang 53 SBT Sinh học 6

Tràng hoa có đặc điểm là

A. gồm nhiều cánh hoa rời hoặc dính nhau.

B. có thể có những màu sắc khác nhau tuỳ loại cây.

C. có thể có hương thơm.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết Cấu taọ và chức năng của hoa
 • Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ

Hướng dẫn giải

Tràng hoa có đặc điểm là: gồm nhiều cánh hoa rời hoặc dính nhau; có thể có những màu sắc khác nhau tuỳ loại cây, có thể có hương thơm.

Chọn D

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM