Giải SBT Sinh 6 Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

eLib xin giới thiệu đến các em tài liệu Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm nhằm giúp các em hiểu hơn về thực vật thuộc lớp Hai lá mầm và thực vật thuộc lớp Một lá mầm từ đó có thể phân biệt được thực vật ở 2 lớp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải SBT Sinh 6 Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

1. Giải bài 8 trang 80 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 42.1 SGK, phân biệt cây Hai lá mầm với cây Một lá mầm theo bảng sau:

Từ bảng trên hãy nêu đặc điểm lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết về Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
 • Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở số lá mầm của phôi; ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiều gân lá, số cánh hoa, dạng thân,...

Hướng dẫn giải

- Đặc điểm lớp Hai lá mầm:

 • 2 lá mầm.
 • Chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong 2 lá mầm.
 • Rễ cọc.
 • Lá có gân hình mạng.
 • Thân đa dạng: thân gỗ, thân cỏ.

- Đặc điểm lớp Một lá mầm:

 • 1 lá mầm.
 • Chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong phôi nhũ.                                    
 • Rễ chùm.
 • Lá có gân song song, hình cung.
 • Thân: thân cỏ (trừ một số là dạng thân cột như cau, dừa, tre).

2. Giải bài 9 trang 80 SBT Sinh học 6

- Quan sát hình dưới đây, kết hợp với kiến thức đã học rồi xếp chúng theo nhóm : cây Hai lá mầm, cây Một lá mầm.

- Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyêt Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
 • Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở số lá mầm của phôi; ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiều gân lá, số cánh hoa, dạng thân,...

Hướng dẫn giải

- Nhóm cây Hai lá mầm: cây sen, cây mít, cây dâu tây, cây bắp cải, cây đậu.

  Nhóm cây Một lá mầm: cây bèo tây, cây ngô, cây chuối, cây tre...

- Có thể nhận biết cây thuộc lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài như:

 • Gân lá.
 • Dạng thân.
 • Số cánh hoa (nếu cây đang ra hoa).
 • Dạng rễ (nếu cây nhỏ có thể nhổ lên quan sát).

3. Giải bài 12 trang 83 SBT Sinh học 6

Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai lá mầm với lớp Một lá mầm là

A. cấu tạo của rễ, thân, lá.

B. số lá mầm của phôi

C. cấu tạo của hạt.

D. cấu tạo của phôi.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết về Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
 • Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở số lá mầm của phôi; ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiều gân lá, số cánh hoa, dạng thân,...

Hướng dẫn giải

Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai lá mầm với lớp Một lá mầm là số lá mầm của phôi

Chọn B

4. Giải bài 13 trang 84 SBT Sinh học 6

Nhóm cây gồm toàn cáy Một lá mầm:

A. mít, cà chua, ớt, chanh.

B. phượng vĩ, đậu xanh, cải, tỏi.

C. mía, lúa, ngô, dừa.

D. bưởi, cau, mướp, cà chua.

Phương pháp giải

Cây Một lá mầm trong phôi có 1 lá mầm, dự trữ chất dinh dưỡng ở phôi nhũ

Hướng dẫn giải

Nhóm cây gồm toàn cáy Một lá mầm: mía, lúa, ngô, dừa.

Chọn C

5. Giải bài 14 trang 84 SBT Sinh học 6

Nhóm cây gồm toàn cây Hai lá mầm:

A. mít, cà chua, ớt, chanh.

B. phượng vĩ, đậu xanh, cải, tỏi.

C. mía, lúa, ngô, dừa

D. bưởỉ, cau, mướp, cà chua.

Phương pháp giải

Cây Hai lá mầm trong phôi có 2 lá mầm, dự trữ chất dinh dưỡng ở lá mầm

Hướng dẫn giải

Nhóm cây gồm toàn cây Hai lá mầm: mít, cà chua, ớt, chanh.

Chọn A

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM