Giải SBT Sinh 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu sẽ giúp các em hiểu được vai trò của thực vật đối với tự nhiên từ đó có ý thức và trách nhiệm bảo vệ thực vật, thể hiện bằng hành động cụ thể hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Nội dung chi tiết các em xem tại đây.

Giải SBT Sinh 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

1. Giải bài 1 trang 95 SBT Sinh học 6

Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
 • Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và Nhả ra khí ôxi; nhưng trong quá trình hô hấp thì ngược lại. Do đó thực vật có vai trò giữ cân bằng các khí này trong không khí.

Hướng dẫn giải

Vẽ sơ đồ trao đổi khí

Nhờ quá trình quang hợp, thực vật hút khí cacbônic, nhả khí ôxi nên có khả năng điều hoà lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí.

2. Giải bài 2 trang 95 SBT Sinh học 6

Vì sao người ta cần trồng nhiều cây xanh để giảm bớt tác hại của ô nhiễm không khí?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
 • Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và Nhả ra khí ôxi; nhưng trong quá trình hô hấp thì ngược lại. Do đó thực vật có vai trò giữ cân bằng các khí này trong không khí.

Hướng dẫn giải

 • Lá cây ngăn bụi và khí độc làm không khí trong lành.
 • Một số loài cây tiết ra các chất có tác dụng tiêu diệt vi trùng gây bệnh (thông, bạch đàn, long não...).
 • Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường khi có nắng to.
 • Quang hợp của cây làm giảm lượng khí CO2 trong không khí.
 • Cây xanh làm giảm nhiệt độ không khí.

3. Giải bài 3 trang 99 SBT Sinh học 6

Vì sao nói: Thực vật có tác dụng làm giảm ô nhiễm môi trường?

A. Lá cây ngăn bụi và khói độc làm không khí trong sạch.

B. Một số cây tiết ra các chất có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh.

C. Thực vật làm ổn định lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
 • Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và Nhả ra khí ôxi; nhưng trong quá trình hô hấp thì ngược lại. Do đó thực vật có vai trò giữ cân bằng các khí này trong không khí.

Hướng dẫn giải

Thực vật có tác dụng làm giảm ô nhiễm môi trường vì:

 • Lá cây ngăn bụi và khói độc làm không khí trong sạch.
 • Một số cây tiết ra các chất có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh.
 • Thực vật làm ổn định lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí.

Chọn D

4. Giải bài 5 trang 99 SBT Sinh học 6

Có thể dùng biện pháp sinh học nào đế góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường không khí ? Vì sao ?

A. Cần phải trồng nhiều cây xanh vì lá cây có tác dụng ngăn bụi.

B. Cần phải trồng nhiều cây có chất tiết có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh.

C. Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường khi trời nắng.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
 • Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và Nhả ra khí ôxi; nhưng trong quá trình hô hấp thì ngược lại. Do đó thực vật có vai trò giữ cân bằng các khí này trong không khí.

Hướng dẫn giải

Có thể dùng biện pháp sinh học nào đế góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường không khí vì:

 • Cần phải trồng nhiều cây xanh vì lá cây có tác dụng ngăn bụi.
 • Cần phải trồng nhiều cây có chất tiết có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh.
 • Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường khi trời nắng.

Chọn D

5. Giải bài 12 trang 100 SBT Sinh học 6

Nhờ tác dụng..........., ........., thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hoà khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực.

A. cản bớt ánh sáng.

B. cản tốc độ gió.

C. cân bằng khí cacbônic và ôxi trong không khí.

D. cả A và B.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
 • Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và Nhả ra khí ôxi; nhưng trong quá trình hô hấp thì ngược lại. Do đó thực vật có vai trò giữ cân bằng các khí này trong không khí.

Hướng dẫn giải

Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng, cản tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hoà khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực.

Chọn D

6. Giải bài 13 trang 101 SBT Sinh học 6

Những nơi có nhiều cây cối như ở vùng rừng núi thường có không khí trong lành vì ................  có tác dụng ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường.

A. rễ cây.

B. thân cây.

C. lá cây.

D. cày.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
 • Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và Nhả ra khí ôxi; nhưng trong quá trình hô hấp thì ngược lại. Do đó thực vật có vai trò giữ cân bằng các khí này trong không khí.

Hướng dẫn giải

Những nơi có nhiều cây cối như ở vùng rừng núi thường có không khí trong lành vì lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường.

Chọn C

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM