Giải SBT Sinh 6 Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

eLib xin giới thiệu tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6 dưới đây sẽ giúp các em củng cố các kiến thức về quá trình phân chia tế bào để cơ thể lớn lên từ đó các em có thể giải thích được các hiện tượng lớn lên của cây trong đời sống.

Giải SBT Sinh 6 Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

1. Giải bài 4 trang 13 SBT Sinh học 6

Quan sát: Sơ đồ "Sự lớn lên của tế bào" và trả lời các câu hỏi sau :

 • Tế bào lớn lên như thế nào?
 • Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?
 • Tế bào lớn lên có tác dụng gì đối với cây?

Sơ đồ sự lớn lên của tế bào

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về sự lớn lên và phân chia của tế bào

Hướng dẫn giải

- Tế bào non có kích thước nhỏ, sau đó to dần lên đến một kích thước nhất định ở tế bào trưởng thành. Quá trình lớn lên của tế bào diễn ra như sau:

 • Sự lớn lên của vách tế bào, màng nguyên sinh, chất tế bào.
 • Không bào: tế bào non thì không bào nhỏ, nhiều; tế bào trưởng thành có không bào lớn chứa đầy dịch tế bào.

- Tế bào lớn lên được là nhờ quá trình trao đổi chất.

- Tế bào lớn lên có tác dụng làm cho cơ thể thực vật lớn lên.

2. Giải bài 2 trang 14 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 7.5 SGK, nhận xét về cấu tạo, hình dạng tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau?

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về khái niệm mô

Hướng dẫn giải

 • Các tế bào của cùng một loại mô có hình dạng, cấu tạo giống nhau.
 • Các tế bào ở các loại mô khác nhau có hình dạng, cấu tạo khác nhau.

3. Giải bài 3 trang 14 SBT Sinh học 6

Tế bào phân chia như thế nào? Tế bào ở những bộ phận nào của cây thì có khả năng phân chia?

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về sự lớn lên và phân chia của tế bào

Hướng dẫn giải

- Quá trình phân chia tế bào diễn ra như sau:

 • Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân tách xa nhau.
 • Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.
 • Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho đến khi bằng tế bào mẹ rồi lại tiếp tục phân chia.

- Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia tạo tế bào mới.

4. Giải bài 4 trang 14 SBT Sinh học 6

Quá trình phân chia 3 lần liên tiếp từ một tế bào mẹ tạo ra bao nhiêu tế bào con?

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về sự lớn lên và phân chia của tế bào

Hướng dẫn giải

 • Từ 1 tế bào mẹ phân chia tạo ra 2 tế bào con (lần thứ nhất).
 • 2 tế bào con lớn lên và tiếp tục phân chia tạo ra 4 tế bào (lần thứ hai).
 • 4 tế bào con này lại lớn lên và tiếp tục phân chia tạo ra 8 tế bào con (lần thứ ba).

Vậy quá trình phân chia 3 lần liên tiếp từ 1 tế bào mẹ đã tạo ra 8 tế bào con.

5. Giải bài 6 trang 15 SBT Sinh học 6

Mô là một nhóm tế bào có các đặc điểm

A. có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

B. có hình dạng, cấu tạo giống nhau, thực hiện các chức năng khác nhau.

C. có hình dạng giống nhau nhưng cấu tạo khác nhau, cùng thực hiện một chức năng.

D. có hình dạng khác nhau nhưng cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về khái niệm mô tế bào

Hướng dẫn giải

Mô là một nhóm tế bào có các đặc điểm: có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Đáp án A

6. Giải bài 12 trang 17 SBT Sinh học 6

Từ một tế bào ban đầu, sau khi phân chia sẽ tạo ra

A. 2 tế bào con.

B. 3 tế bào con.

C. 4 tế bào con.

D. 6 tế bào con.

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về sự lớn lên và phân chia của tế bào

Hướng dẫn giải

Từ một tế bào ban đầu, sau khi phân chia sẽ tạo ra 2 tế bào con.

Đáp án A

7. Giải bài 13 trang 17 SBT Sinh học 6

Cơ thế thực vật lớn lên nhờ

A. sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.

B. sự lớn lên của mỗi tế bào.

C. sự tăng số lượng các tế bào trong cơ thể qua quá trình phân chia.

D. sự tăng lên về số lượng và khối lượng các mô trong cơ thể.

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về sự lớn lên và phân chia của tế bào

Hướng dẫn giải

Cơ thế thực vật lớn lên nhờ sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.

Đáp án A

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM