Giải SBT Sinh 6 Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6 Bài 7 do eLib tổng hợp nhằm giúp các em có thể nêu được cấu tạo các bào quan trong tế bào thực vật để từ đó có thể nêu được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế bào thực vật. Mời các em cùng tham khảo.

Giải SBT Sinh 6 Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

1. Giải bài 3 trang 13 SBT Sinh học 6

Tế bào thực vật gồm những thành phần nào? Chức năng của các thành phần đó là gì?

Phương pháp giải

  • Xem lại lý thuyết về cấu tạo tế bào thực vật
  • Xem lại lý thuyết về cấu tạo và chức năng của các thành phần cấu tạo nên tế bào thực vật

Hướng dẫn giải

- Tế bào thực vật gồm những bộ phận : vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân. Ngoài ra tế bào còn có không bào, lục lạp (ở tế bào thịt lá)...

- Chức năng của các thành phần trên là:

2. Giải bài 7 trang 16 SBT Sinh học 6

Ở tế bào thực vật, bộ phận nào sau đây có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

A. Chất tế bào.

B. Màng sinh chất.

C. Nhân.

D. Lục lạp.

Phương pháp giải

  • Xem lại lý thuyết về cấu tạo tế bào thực vật
  • Xem lại lý thuyết về cấu tạo và chức năng của các thành phần cấu tạo nên tế bào thực vật

Hướng dẫn giải

Ở tế bào thực vật, Nhân có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

Chọn C

3. Giải bài 8 trang 16 SBT Sinh học 6

Đơn vị cấu tạo của cơ thể thực vật là

A. hệ cơ quan.

B. cơ quan.

C. mô.

D. tế bào.

Phương pháp giải

  • Xem lại lý thuyết về cấu tạo tế bào thực vật.
  • Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.

Hướng dẫn giải

Đơn vị cấu tạo của cơ thể thực vật là tế bào.

Chọn D

4. Giải bài 9 trang 16 SBT Sinh học 6

Những bộ phận nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật?

A. Lục lạp và vách tế bào.

B. Lục lạp và màng sinh chất. 

C. Nhân và màng sinh chất.

D. Chất tế bào và không bào.

Phương pháp giải

  • Xem lại lý thuyết về cấu tạo tế bào thực vật
  • Tế bào thực vật và động vật đều được cấu tạo từ 3 thành phần: màng sinh chất, tế bào chất với các bào quan, nhân rõ ràng (có màng nhân) 

Hướng dẫn giải

Lục lạp và vách tế bào chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật

Chọn A

5. Giải bài 10 trang 16 SBT Sinh học 6

Tế bào nào sau đây có kích thước lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được ?

A. Tế bào ở mô phân sinh ngọn.

B. Tế bào biểu bì vảy hành.

C. Tế bào sợi gai.

D. Tế bào biểu bì lá thài lài tía.

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về cấu tạo tế bào thực vật

Hướng dẫn giải

Tế bào sợi gai có kích thước lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được.

Chọn C

6. Giải bài 11 trang 16 SBT Sinh học 6

Tế bào nào sau đây có kích thước nhỏ, phái sứ dụng kính hiển vi mới nhìn thấy được?

A. Tế bào tép bưởi.

B. Tế bào sợi quả bông.

C. Tế bào sợi gai.

D. Tế bào mô phân sinh ngọn.

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về cấu tạo tế bào thực vật

Hướng dẫn giải

Tế bào mô phân sinh ngọn có kích thước nhỏ, phái sứ dụng kính hiển vi mới nhìn thấy được

Chọn D

 
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM