Giải SBT Sinh 6 Bài 32: Các loại quả

eLib xin giới thiệu tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6 tài liệu được ban biên tập eLib tổng hợp bao gồm các bài tập giúp các em củng cố kiến thức và kỹ năng làm bài về các loại quả. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Giải SBT Sinh 6 Bài 32: Các loại quả

1. Giải bài 1 trang 58 SBT Sinh học 6

 • Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả? Có mấy nhóm quả chính?
 • Hãy trình bày dưới dạng sơ đồ về sự phân chia các loại quả và ghi rõ đặc điểm chính của từng loại quả đó.

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết Các loại quả
 • Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.

Hướng dẫn giải

 • Dựa vào đặc điểm của vỏ quả để phân chia các loại quả. Có hai nhóm quả chính: quả khô và quả thịt.
 • Trình bày dưới dạng sơ đồ:

2. Giải bài 1 trang 62 SBT Sinh học 6

Quan sát tất cả các loại quả đã mang đến lớp và các loại quả có trong hình 32 SGK, căn cứ vào đặc điểm của vỏ quả, có thể phân chia các quả đó thành mấy nhóm? Vì sao ?

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết Các loại quả
 • Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.

Hướng dẫn giải

 • Dựa vào đặc điểm của vỏ quả để phân chia các loại quả.
 • Có thể phân chia thành 2 nhóm chính: quả khô và quả thịt. Vì khi chín những loại quả như đậu xanh, đậu Hà Lan, quả bông... có vỏ quả khô, cứng, mỏng; còn những loại quả như dưa hấu, cà chua, đu đủ, dâu, đào, mận... thì khi chín vỏ quả của chúng mềm, dày, chứa đầy thịt quả.

3. Giải bài 2 trang 62 SBT Sinh học 6

Đọc thông tin 1 và 2 trang 106 SGK và hình 32, hoàn thành bảng sau (bằng cách dùng dấu + điền vào vị trí đúng):

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết Các loại quả
 • Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 3 trang 63 SBT Sinh học 6

Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh, đỗ đen trước khi quả chín?

Phương pháp giải

 • Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.
 • Đỗ xanh, đỗ đen thuộc loại quả khô tự nẻ

Hướng dẫn giải

Người ta phải thu hoạch đỗ xanh, đỗ đen trước khi quả chín vì, đỗ xanh, đỗ đen thuộc loại quả khô nẻ, khi chín vỏ quả sẽ quăn lại, bắn tung hạt đi xa, cho nên khi quả đã già người ta thu hoạch ngay rồi đem về phơi khô trên nong, nia hay trên sân gạch để thu được toàn bộ số hạt.

5. Giải bài 1 trang 64 SBT Sinh học 6

Đặc điểm chính phân biệt quả khô và quả thịt là

A. vỏ quả.

B. hạt nằm trong quả.

C. thịt quả.

D. cả A và C.

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết Các loại quả
 • Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.

Hướng dẫn giải

Đặc điểm chính phân biệt quả khô và quả thịt là vỏ quả

Chọn A

6. Giải bài 2 trang 65 SBT Sinh học 6

Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành 2 nhóm chính là

A. quả khô nẻ và quả khô không nẻ.

B. quả khô nẻ và quả hạch.

C. quả khô không nẻ và quả hạch.

D. quả khô và quả thịt.

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết Các loại quả
 • Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.

Hướng dẫn giải

Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành 2 nhóm chính là quả khô và quả thịt.

Chọn D

7. Giải bài 3 trang 65 SBT Sinh học 6

Trong các quả sau, nhóm quả khô không nẻ gồm:

A. quả chò, quả thìa là, quả ké đầu ngựa.

B. quả cải, quả bông, quả đậu Hà Lan.

C. quả táo, quả chi chi, quả cây xấu hổ.

D. quả mơ, quả chanh, quả thóc (hạt thóc).

Phương pháp giải

 • Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.
 • Quả khô không nẻ khi chín vỏ quả khô, cứng, không tự nẻ

Hướng dẫn giải

Nhóm quả khô không nẻ gồm: quả chò, quả thìa là, quả ké đầu ngựa.

Chọn A

8. Giải bài 4 trang 65 SBT Sinh học 6

Trong các quả sau, nhóm quả khô nẻ gồm

A. quả chò, quả thìa là, quả ké đầu ngựa.

B. quả cải, quả bông, quả đậu đen.

C. quả táo, quả chi chi, quả đậu xanh.

D. quả mơ, quả chanh, quả ổi.

Phương pháp giải

 • Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.
 • Quả khô nẻ khi chín vỏ quả khô, cứng, vỏ tự nẻ

Hướng dẫn giải

Nhóm quả khô nẻ gồm: quả cải, quả bông, quả đậu đen.

Chọn B

9. Giải bài 5 trang 65 SBT Sinh học 6

Trong các quả sau, nhóm quả hạch gồm:

A. quả dừa, quả mơ, quả cam.

B. quả mận, quả cải, quả táo.

C. quả đu đủ, quả chanh, quả cà chua.

D. quả mận, quả táo ta, quả đào.

Phương pháp giải

 • Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.
 • Qủa hạch có vỏ mềm, dày, nhiều thịt quả và có 1 hạt cứng.

Hướng dẫn giải

Nhóm quả hạch gồm: quả mận, quả táo ta, quả đào.

Chọn D

10. Giải bài 6 trang 65 SBT Sinh học 6

Trong các quả sau, nhóm quả mọng gồm :

A. quả dừa, quả mơ, quả cam.

B. quả mận, quả cải, quả táo.

C. quả đu đủ, quả chanh, quả cà chua.

D. quả dưa hấu, quả táo, quả cau.

Phương pháp giải

 • Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.
 • Qủa mọng có vỏ mềm, dày, nhiều thịt quả và có hạt mềm

Hướng dẫn giải

Nhóm quả mọng gồm: quả đu đủ, quả chanh, quả cà chua.

Chọn C

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM