Giải SBT Sinh 6 Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân do eLib tổng hợp sẽ giúp các em nhận biết và phân biệt được các loại thân: thân đứng, thân leo, thân bò dựa vào cách mọc của thân. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây.

Giải SBT Sinh 6 Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

1. Giải bài 1 trang 27 SBT Sinh học 6

Thân cây gồm những bộ phận nào? Nêu sự giống và khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài của thân
 • Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.
 • Chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa hoặc hoa. Chồi ngọn giúp thân, cành dài ra.

Hướng dẫn giải

- Thân cây gồm những bộ phận sau:

 • Thân chính.
 • Cành.
 • Chồi ngọn.
 • Chồi nách.

- Sự giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa:

 • Đều là chồi nách, nằm ở nách lá trên cây hoặc trên cành.
 • Đều có mầm lá bao bọc.

- Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa:

 • Chồi lá: bên trong mầm lá là mô phân sinh ngọn, sẽ phát triển thành cành mang lá.
 • Chồi hoa: bên trong mầm lá là mầm hoa sẽ phát triển thành hoa hoặc cành mang hoa.

2. Giải bài 1 trang 29 SBT Sinh học 6

Hoàn thiện bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em đã quan sát được.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Các loại thân
 • Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia làm ba loại: thân đứng (thân gỗ, thân cột, thân cỏ), thân leo (bằng thân quấn, bằng tua cuốn) và thân bò.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 31 SBT Sinh học 6

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân cột ?

A. Cây cau, cây dừa.

B. Cây hành, cây tỏi.

C. Cây lim, cây sấu.

D. Cây mướp, cây bầu.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Các loại thân
 • Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia làm ba loại: thân đứng (thân gỗ, thân cột, thân cỏ), thân leo (bằng thân quấn, bằng tua cuốn) và thân bò.
 • Cây thân cột có đặc điểm: cứng, cao, không cành

Hướng dẫn giải

Nhóm cây gồm toàn những cây có thân cột: Cây cau, cây dừa.

Chọn A

4. Giải bài 4 trang 31 SBT Sinh học 6

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân gỗ ?

A. Cây nhãn, cây mít, cây vải.

B. Cây rau má, cây cỏ mần trầu, cây na.

C. Cây dưa chuột (dưa leo), cây gấc, cây bầu.

D. Cây cau, cây dừa, cây chuối.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Các loại thân
 • Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia làm ba loại: thân đứng (thân gỗ, thân cột, thân cỏ), thân leo (bằng thân quấn, bằng tua cuốn) và thân bò.
 • Cây thân gỗ có đặc điểm: cứng, cao, có cành

Hướng dẫn giải

Nhóm cây gồm toàn những cây có thân gỗ: Cây nhãn, cây mít, cây vải.

Chọn A

5. Giải bài 5 trang 31 SBT Sinh học 6

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân gỗ ?

A. Cây nhãn, cây mít, cây vải.

B. Cây rau má, cây cỏ mần trầu, cây na.

C. Cây dưa chuột (dưa leo), cây gấc, cây bầu.

D. Cây cau, cây dừa, cây chuối.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Các loại thân
 • Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia làm ba loại: thân đứng (thân gỗ, thân cột, thân cỏ), thân leo (bằng thân quấn, bằng tua cuốn) và thân bò.
 • Cây thân gỗ có đặc điểm: cứng, cao, có cành

Hướng dẫn giải

Nhóm cây gồm toàn những cây có thân gỗ: Cây nhãn, cây mít, cây vải.

Chọn A

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM