Unit 11 lớp 8: Traveling around Viet Nam-Getting Started

Mở đầu bài học Unit 11 "Traveling around Viet Nam" lớp 8 với phần Getting Started, các em sẽ bắt đầu hành trình của mình thông qua những hình ảnh là những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Qua đó giúp các em biết cách gọi tên các danh lam thắng cảnh bằng Tiếng Anh lưu loát.

Unit 11 lớp 8: Traveling around Viet Nam-Getting Started

1. Getting Started Unit 11 lớp 8

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names (Thảo luận với 2 bạn cùng lớp và ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó)

Guide to answer

Picture a. Ngo Mon (Gate)

Picture b. Nha Rong Harbor

Picture c. The Temple Literature

Picture d. Ha Long Bay

Tạm dịch

Hình a. Ngọ Môn (Cổng)

Hình b. Bến Nhà Rồng

Hình c. Văn miếu Quốc Tử Giám

Hình d. Vịnh Hạ Long

2. Practice

Match the places of interest in Viet Nam with their names (Ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó)

1. Ho Chi Minh City

2. Hue

3. Nha Trang Beach

4. Phong Nha - Ke Bang National Park

5. Con Dao Islands

6. Hoi An Ancient Town

             

         

        

3. Conclusion

Qua bài học này, các em đã làm quen với một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Kết thúc bài học này, các em có thể gọi tên các địa điểm dựa trên hình ảnh đã cho bằng Tiếng Anh và làm quen chủ đề chính xuyên suốt Unit này.

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM