Unit 7 lớp 8: My neighborhood-Getting Started

Bài học Unit 7 lớp 8 "My neighborhood" phần Getting Started hướng dẫn các em thảo luận gọi tên một số địa điểm ở khu vực mình sống.

Unit 7 lớp 8: My neighborhood-Getting Started

1. Getting Started Unit 7 lớp 8

Match the names of places found in a neighborhood with the pictures (Em hãy ghép tên một nơi ở vùng lân cận với tranh thích hợp)

Guide to answer

a. grocery store (cửa hàng tạp hóa)

b. stadium (sân vận động)

c. wet market (chợ cá tươi sống)

d. drugstore (hiệu thuốc)

e. hairdresser's (tiệm cắt tóc)

f. swimming pool (hồ bơi)

2. Practice

Match the names of places in column A with their special things in column B (Nối tên các địa điểm của cột A với những điểm đặc biệt của nó ở cột B)

3. Conclusion

Qua bài học này các em đã làm quen với tên của một vài địa điểm thường gặp xung quanh nơi sinh sống ở địa phương mình. Các em cần lưu ý các từ vựng sau đây

  • neighborhood: khu vực lân cận
  • wet market: chợ cá tươi sống
  • grocery store: cửa hàng thực phẩm
  • drug store: hiệu thuốc
Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM