Unit 6 lớp 8: The young pioneers club-Write

Bài học Unit 6 lớp 8 "The young pioneers club" phần Write hướng dẫn các em viết thư kể về những việc làm tình nguyện khi tham gia nhóm tình nguyện xanh.

Unit 6 lớp 8: The young pioneers club-Write

1. Task 1 Write Unit 6 lớp 8

Read the passage and complete the letter (Hãy đọc đoạn văn và hoàn thành bức thư được cho)

Tạm dịch

Ngày 21 tháng 11 năm 2003

THÔNG BÁO

Gửi đến: Tất cả đoàn viên và đội viên của trường

Đoàn Đội đang có kế hoạch giúp đỡ cộng đồng bằng các khuyến khích mọi thành viên tham gia vào chương trình tái chế. Tất cả những gì các bạn phải làm là thu lượm đồ thủy tinh, giấy và lon đã qua sử dụng và gửi chúng đi tái chế. Bằng việc này, chúng ta có thể giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và gây quỹ cho tổ chức.

Nếu có thể, các bạn hãy tham gia vào các chương trình khác như gây quỹ cho người nghèo, giúp đỡ trẻ em đường phố và trồng cây, hoa dọc vỉa hè hoặc trong công viên.

Hãy tham gia cùng chúng tôi và đăng ký từ hôm nay.

Bí thư

Guide to answer

Dear Linh,

I'm glad to tell you that I'm going to have interesting activities.

The Y and Y is (0) having a plan to help the (1) community. I will participate in its (2) recycling program. In joining this program, I will (3) collect glass, used paper cans. Then I will (4) send them for (5) recycling.

I hope I can (6) save natural resources and (7) earn some mone for my school Y & Y in these activities. I also think about (8) participating in either (9) planting trees and flowers or (10) helping street children. It is really interesting, isn’t it?

Write to me soon and tell me all your news.

Love,

Nga

Tạm dịch

Linh thân mến,

Mình rất vui để nói với bạn rằng mình sẽ có những hoạt động thú vị.

Y và Y đang có một kế hoạch để giúp cộng đồng. Mình sẽ tham gia chương trình tái chế của nó. Khi tham gia chương trình này, mình sẽ thu thập kính, sử dụng lon giấy. Sau đó, mình sẽ gửi nó đi cho công việc tái chế.

Mình hy vọng mình có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và một số nơi cho trường Y & Y của mình trong các hoạt động này. Mình cũng nghĩ về việc tham gia vào hoạt động trồng cây và hoa hoặc giúp trẻ em đường phố. Nó thực sự thú vị, phải không?

Viết cho mình sớm và cho mình biết tất cả tin tức của cậu nhé.

Thân ái,

Nga

2. Task 2 Write Unit 6 lớp 8

Read the dialogue between Hoa and her aunt. Then write Hoa’s letter to her parents telling what she is going to do (Hãy đọc hội thoại giữa Hoa và dì của cô rồi viết thư Hoa gửi ba mẹ cô nói về việc cô đang làm)

Tạm dịch

: Hoa này, hôm nay trông cháu có vẻ vui. Ở trường có gì thú vị phải không?

Hoa: Vâng, thưa dì. Cháu sẽ tham gia nhóm bảo vệ môi trường của Đoàn Đội.

: Thật chứ? Cháu sẽ làm những việc gì nào?

Hoa: Chúng cháu sẽ có tháng môi trường. Và chúng cháu sẽ quét dọn bờ hồ vào những ngày cuối tuần.

: Các cháu có làm việc gì khác nữa không?

Hoa: À, có ạ. Chúng cháu sẽ trồng cây và hoa trong vườn trường và tưới nước cho chúng vào mỗi buổi chiều sau khi tan học.

: Nghe có vẻ tuyệt đấy.

Hoa: Dạ, đúng vậy. Và chúng cháu sẽ trồng cây con và cây cảnh để bán cho một số trường. Chúng cháu hi vọng sẽ góp thêm màu xanh cho thành phố và kiếm được ít tiền cho Đoàn Đội của trường chúng cháu.

: Hoa, cháu thật giỏi quá!

Guide to answer

Dear Mom and Dad,

I'm happy to tell you that I'll be able to join in the Green Group of my school.

The Green Group is holding an environment month, and there will be a lot of interesting activities to do in this program. We will clean the lakes' banks on the weekends. and plant trees and flowers in the parks and water them every afternoon after class. In addition, we are planting youne trees and plants to sell to other schools.

I hope that we can give more green color to the city and earn some money for school Y & Y. The program is really interesting, isn’t it?

I'll write to you and tell you more about the group activities later. I'm OK and 'k very hard. Aunt Lien is verv pleased with me.

I hope you both are well.

With love,

Hoa

Tạm dịch

Bố mẹ yêu dấu,

Con rất vui khi nói với bố mẹ rằng con có thể tham gia Tổ chức Xanh của trường con.

Tổ chức Xanh đang tổ chức tháng môi trường, và sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị để làm trong chương trình này. Chúng con sẽ dọn dẹp ngân hàng hồ nước vào cuối tuần. và trồng cây và hoa trong các công viên và nước mỗi buổi chiều sau giờ học. Thêm vào đó, chúng con đang trồng cây và cây cảnh để bán cho các trường khác.

Con hy vọng rằng chúng con có thể mang lại nhiều màu xanh cho thành phố và kiếm được một số tiền cho trường Y & Y. Chương trình thực sự thú vị, phải không bố mẹ?

Con sẽ viết cho bố mẹ và cho bố mẹ biết thêm về các hoạt động của nhóm sau đó. Con ổn và rất kiên nhẫn. Dì Liên vui về con.

Con chúc sức khỏe bố mẹ.

Yêu bố mẹ,

Hoa

3. Practice

Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces (Chọn các từ a, b, c hay d để điền vào chỗ trống)

Dear Granddad,

I've got some really (1)_____ news. I may go to Camp Timber with Ace (2)_____ this summer. Mum (3)_____ I can go. The only (4)______ is that Ace's dad says that it's too expensive. Still Ace thinks he'll probably be able to make some money by doing jobs around the house. He even promised his dad he would take the dog for a walk!

His sister is really angry because she wants (5) _____ to camp as well, but she's too young. She's only eight.

Anyway, I (6)______ he can go.

Love, Debbie

PS Tom says he'll phone you soon.

1. a. great

   b. good

   c. wonderful

    d. all are correct

2. a. in

   b. at

   c. on

    d. Ø

3. a. say

   b. says

   c. is saying

   d. will say

4. a. news

   b. problem

   c. event

   d. occasion

5. a. go

   b. to go

   c. going

   d. to going

6. a. hope

   b. plan

   c. look

   d. seem

4. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ một số từ vựng quan trọng sau

 • community (n): cộng đồng
 • participate in: tham gia vào
 • recycle (v): tái chế
 • collect (v): thu gom
 • used glass: thủy tinh dùng rồi
 • paper (n): giấy
 • can (n): lon
 • save (v): tiết kiệm
 • natural resources: nguồn tài nguyên thiên nhiên
 • earn (v): kiếm tiền
 • raising fund: gây quỹ
 • the poor: người nghèo
 • street children: trẻ em đường phố
 • plant trees: trồng cây
 • sidewalk (n): lề đường, lối đi
 • register (v): đăng ký
 • banks of the lake: bờ hồ
Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM