Unit 6 lớp 8: The young pioneers club-Listen

Bài học Unit 6 lớp 8 "The young pioneers club" phần Listen hướng dẫn các em nghe và điền từ còn thiếu vào một bài hát.

Unit 6 lớp 8: The young pioneers club-Listen

1. Listen Unit 6 lớp 8

Fill in the missing words (Điền vào chỗ trống thông tin còn thiếu)

Guide to answer

Tạm dịch

Thiếu nhi đất nước ta đoàn kết.

Hãy hát cho hòa bình.

Hãy hát cho lẽ phải.

Hãy hát cho tình yêu giữa hai miền Bắc và Nam.

Ôi, thiếu nhi đất nước ta, đoàn kết.

Trẻ em trên thế giới hãy cùng nắm tay.

Hãy thể hiện tình yêu của chúng ta từ nơi này đến nơi khác,

Hãy hát thật to,

Chúng ta hãy cố gắng

Ôi, thiếu nhi thế giới, hãy cùng nắm tay.

2. Practice

Give the correct form of the words (Cho dạng đúng của các từ sau)

1. The Word Health _____________ is an international one. (organize)

2. The first World _______________ Festival was held in Prague in 1947. (young)

3. Fishing is an _______________ my father enjoys best. (act)

4. We will interview only three _________ for the job. (apply)

5. Because of the ________________ of her teacher, she decided to study law. (encourage)

6. Children need to have a good ____________ (educate)

7. He should say a few words of _____________ (explain)

8. We should save __________ recourses (nature)

9. We collected over 1000 ___________ for the petition (sign)

10. Charities rely on _______________ contributions. (sự đóng góp) (volunteer)

3. Conclusion

Qua bài học này các em đã luyện tập kĩ năng nghe qua một bài hát. Qua đó các em sẽ củng cố kĩ năng chính tả từ vựng và dạng đúng của từ được đặt trong mỗi ngữ cảnh khác nhau và linh động hơn trong việc xác định từ loại.

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM