Unit 3 lớp 8: At home-Write

Bài học Unit 3 lớp 8 "At home" phần Write cung cấp cho các em những đoạn văn mẫu hay về đề bài miêu tả căn phòng trong gia đình mình. Qua đó các em có thể học tập theo lối viết hay, triển khai giới thiệu vấn đề chính tốt để hoàn thiện bài văn của mình.

Unit 3 lớp 8: At home-Write

1. Task 1 Write Unit 3 lớp 8

Read the description of Hoa’s room (Hãy đọc đoạn mô tả căn phòng của Hoa)

This is Hoa’s bedroom. There is a desk on the left of the room. On the desk there are many folders, and above the desk there is a bookshelf. There is a bed near the desk. On the right side of the room, there is a window. There is a wardrobe beside the window. The wardrobe is opposite the desk.

Tạm dịch

Đây là phòng ngủ của Hoa. Có một cái bàn ở bên trái phòng ngủ. Ở trên bàn có nhiều bìa kẹp đựng hồ sơ và ở phía trên cái bàn có một giá sách. Có một cái giường gần cái bàn. Ớ phía bên trái của căn phòng có một cửa sổ. Có một cái tủ quần áo bên cạnh cửa sổ. Tủ quần áo ở đối diện cái bàn.

2. Task 2 Write Unit 3 lớp 8

Now write a description of this kitchen (Bây giờ em hãy viết đoạn mô tả cho phòng bếp này)

This / Hoa’s kitchen.

There / refrigerator / right comer / room.

Next to / refrigerator / stove and oven.

On the other side oven sink / next to / sink / towel rack.

Dish rack / counter to the right / window / beneath / shelves.

On / counter / beneath / window / jars / sugar / flour / tea.

In the middle / kitchen / table / four chairs.

Lighting fixture above / table / beneath / lighting fixture / vase with flowers.

Guide to answer

This is Hoa’s kitchen. There is a refrigerator in the right comer of the room. Next to the refrigerator is a stove and oven. On the other side of the oven there is a sink and next to the sink is a towel rack. The dish rack is on the counter to the right of the window and beneath the shelves. On the shelves and on the counter beneath the window there are jars of sugar, flour and tea containers. In the middle the kitchen there is a table and four chairs. The lightning fixture is above the table and beneath the lightning fixture is a vase with flowers.

Tạm dịch

Đây là bếp của Hoa. Có tủ lạnh ở bên phải của phòng. Bên cạnh tủ lạnh là bếp và lò nướng. Ở phía bên kia của lò có một bồn rửa và bên cạnh bồn rửa là một cái khăn khăn. Giá đặt món ăn nằm bên phải cửa sổ và bên dưới kệ. Trên kệ và trên quầy bên dưới cửa sổ có bình chứa đường, bột và chè. Ở giữa nhà bếp có một cái bàn và bốn cái ghế. Bộ đèn nằm phía trên bàn và bên dưới bộ đèn chớp là bình hoa với hoa.

3. Task 3 Write Unit 3 lớp 8

Write a description of a room in your house. Refer to the above paragraphs (Hãy mô tả một căn phòng ở nhà bạn. Bạn có thể tham khảo đoạn văn trên)

Guide to answer

MY BEDROOM

My bedroom is on the third floor. It’s just a small room and very nice, because my room on the highest floor in my house and I can see everything. My computer is between the windows and my bed is at the corner of this room. There’s a picture of my idol on the wall. I also have many teddy bears. I’m very pleased with my room.

Tạm dịch

PHÒNG NGỦ CỦA TÔI

Phòng ngủ của tôi ở tầng ba. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ và rất dễ thương, bởi vì căn phòng tôi nằm trên lầu cao nhất và tôi có thể ngắm mọi thứ. Máy tính của tôi nằm giữa hai cửa sổ và giường của tôi nằm trong góc của căn phòng. Có một bức tranh của thần tượng tôi ở trên tường. Tôi cũng có rất nhiều gấu bông. Tôi rất hài lòng với căn phòng của tôi.

4. Practice

Rearrange the given words to make the meaningful sentences (Sắp xếp các từ đã cho thành một câu hoàn chỉnh)

1. bedroom/ is/ This/ Mai's

2. table/ There/ room/ is/ a/ left/ on/ the/ of/ the

3. is/ The/ table/ near/ wardrobe/ the

4. books/ on/ are/ bookshelf/ the/ There/ many/ folders/ and

5. right/ On/ room/ of/ the/ window/ a/ is/ there/ the

5. Conclusion

Qua bài học này các em đã biết cách miêu tả căn phòng của mình. Sử dụng vốn từ vựng liên quan đến nội thất, đồ đạc trong gia đình đã được học xuyên suốt trong Unit này; đồng thời các em cũng linh hoạt sử dụng các từ miêu tả vị trí như: near, next to, opposite, between ... and ... giúp người đọc hình dung rõ hơn về căn phòng mà mình đang mô tả.

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM