Luận văn ThS: Nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLS

Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLS giới thiệu tổng quan về IPv6; nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi.

Luận văn ThS: Nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE từ IPv4 sang IPv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng IP MPLS

1. Mở đầu

Trong bối cảnh hiện nay, tài nguyên địa chỉ IPv4 trên thế giới đang cạn kiệt, dẫn đến việc chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang IPv6 là xu hướng tất yếu đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trên thế giới cũng như tại Việt Nam.Xuất phát từ yêu cầu thực tế, nội dung của luận văn sẽ nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật chuyển đổi IPv4 sang IPv6, đồng thời tập trung vào mô phỏng cấu hình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 trên môi trường mạng IP MPLS thông qua kỹ thuật Dual stack 6VPE, là cơ sở ứng dụng chuyển đổi trong môi trường mạng của các nhà cung cấp dịch vụ.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về IPv6

Tổng quan về IPv6

Đánh giá ưu nhược điểm của IPv6

 • Ưu điểm 
 • Nhược điểm

2.2 Nghiên cứu các kỹ thuật chuyển đổi IPv4 sang IPv6

Kỹ thuật Dual stack

 • Tổng quan về kỹ thuật Dual stack
 • Nguyên tắc hoạt động của kỹ thuật Dual stack
 • Ứng dụng của kỹ thuật Dual stack

Kỹ thuật đường hầm

 • Tổng quan về kỹ thuật đường hầm
 • Nguyên tắc hoạt động của việc tạo đường hầm
 • Phân loại kỹ thuật đường hầm
 • Ứng dụng của kỹ thuật đường hầm

Kỹ thuật biên dịch (NAT-PT)

 • Tổng quan về kỹ thuật biên dịch
 • Nguyên tắc hoạt động của kỹ thuật biên dịch
 • Ứng dụng của kỹ thuật biên dịch

Truyền tải IPv6 trên nền MPLS

 • Kỹ thuật 6PE (IPv6 provider edge router)
 • Kỹ thuật 6VPE (VPN Provider Edge Router)

2.3 Mô phỏng cấu hình chuyển đổi 

Bài toán chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 trong môi trường mạng IP MPLS

Mạng chuyển mạch IP MPLS

 • Sự cần thiết của mạng chuyển mạch IP MPLS
 • Hoạt động của mạng chuyển mạch IP MPLS

Lựa chọn kỹ thuật chuyển đổi đáp ứng bài toán

 • Các kỹ thuật đường hầm truyền thống
 • Đề xuất kỹ thuật chuyển đổi để giải quyết bài toán đưa ra

Mô phỏng cấu hình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 sử dụng kỹ thuật Dual stack 6VPE

 • Chương trình sử dụng để mô phỏng mạng
 • Mô hình triển khai
 • Mô phỏng quá trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6
 • So sánh với phương pháp chuyển đổi khác

3. Kết luận

Việc chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang IPv6 là xu hướng tất yếu đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Kỹ thuật chuyển đổi Dual stack 6VPE là phù hợp khi thực hiện chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 qua môi trường mạng MPLS IPv4, trong đó Dual stack được triển khai trên phân đoạn từ thiết bị biên của nhà cung cấp dịch vụ xuống khách hàng, và kết nối ra mạng ngoài; 6VPE triển được khai giữa các thiết bị biên MPLS; cấu hình trên thiết bị lõi MPLS không thay đổi. Sau một thời gian nghiên cứu, luận văn đã tổng kết được các vấn đề sau:

 • Tổng quan về IPv6, đánh giá ưu, nhược điểm của địa chỉ IPv6.
 • Nghiên cứu các kỹ thuật chuyển đổi IPv4 sang IPv6, từ tổng quan, nguyên tắc hoạt động đến ứng dụng của từng kỹ thuật
 • Mô phỏng cấu hình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 trong môi trường mạng IPv4 MPLS sử dụng kỹ thuật Dual stack 6VPE, trong đó có so sánh với kết quả mô phỏng cấu hình chuyển đổi khi sử dụng kỹ thuật đường hầm bằng tay và tự động, qua đó khẳng định ưu điểm của kỹ thuật Dual stack 6VPE khi chuyển đổi trên môi trường IPv4 MPLS. Nội dung mô phỏng cũng là tài liệu tham khảo để triển khai chuyển đổi trong thực tế.
 • Ứng dụng trong việc cung cấp dịch vụ IPv6 tới khách hàng thông qua môi trường mạng IPv4 MPLS của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, mà không
  làm thay đổi cấu hình trên thiết bị mạng lõi MPLS.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thị Thu Thủy , Giới Thiệu Về Thế Hệ Địa Chỉ Internet Mới IPv6, NXB Bưu Điện 2006

Website: https://www.vnnic.vn/

Shannon McFarland, Muninder Sambi, Nikhil Sharma, and Sanjay Hooda IPv6 for Enterprise Networks, Copyright © 2011 Cisco Systems, Inc

Analysis of ipv6 transition, International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.6, No.5, September 2014

IPv4-to-IPv6 Transition and Co-Existence Strategies By Tim Rooney Director, Product Management BT Diamond IP, Revised and Updated 2011 Edition....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM