Luận văn ThS: Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Luận văn Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm ra những giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm.

Luận văn ThS: Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết chọn đề tài

Để đáp ứng nhu cầu đó đòi hỏi việc quản lý chi tiêu ngân sách Quận phải hết sức chặt chẽ, hiệu quả trong khi kinh nghiệm quản lý của đội ngũ cán bộ ở một quận mới chưa nhiều thì những kinh nghiệm thành công và hạn chế trong quản lý, điều hành ngân sách huyện Từ Liêm cũ có ý nghĩa vô cũng quan trọng. Do Quận mới thành lập nên đây là một chủ đề hoàn toàn mới, cho đến nay vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu vấn đề này. Xuất phát từ lý do trên, tác giả chọn đề tài "Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội" để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành quản lý kinh tế. 

1.2 Câu hỏi nghiên cứu

Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận là gì?

Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Từ Liêm (cũ) và quận Nam Từ Liêm hiện nay ra sao?

Để hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm thì cần phải làm gì? 

1.3 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu: tìm ra những giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN cấp huyện và công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận

Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Từ Liêm (cũ) và quận Nam Từ Liêm hiện nay để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân.

Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cho quận Nam Từ Liêm.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm.

Về không gian: đề tài chỉ nghiên cứu công tác quản lý chi thường xuyên thuộc ngân sách huyện Từ Liêm (cũ) và quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Về thời gian: Số liệu điều tra thực trạng về chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm (huyện Từ Liêm cũ) chủ yếu trong 2 năm từ năm 2012 đến năm 2013 (huyện Từ Liêm cũ) và 6 tháng đầu năm 2014 (quận Nam Từ Liêm). 

1.5 Đóng góp mới của luận văn

Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN huyện/quận và công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận. Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân. Từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cho quận Nam Từ Liêm.

Đề tài cũng đã chỉ ra được những ưu - khuyết điểm trong nghiên cứu công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận và cụ thể hóa vấn đề quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận nhằm hạn chế những biểu hiện tham ô, lãng phí gây thất thoát ngân sách nhà nước.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan nghiên cứu tài liệu và những vấn đề cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận

Tổng quan nghiên cứu

Những vấn đề cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận

2.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài

 Phương pháp nghiên cứu được sử dụng

Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu

Các công cụ được sử dụng

2.3 Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm

Bộ máy quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm

Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm

Đánh giá công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm

2.4 Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cho quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Phương hướng phát triển công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm những năm tới

Giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiên công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm

Kiến nghị với cấp trên

3. Kết luận

Từ thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, đề tài đã phản ánh những việc làm được, những vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện Luật ngân sách và nhu cầu thực tế đòi hỏi phải có những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhằm phát huy được hiệu lực quản lý đối với chi ngân sách quận và từ đó từng bước ổn định, phát triển ngân sách đáp ứng yêu cầu của Luật ngân sách và thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên, công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang gặp những khó khăn, thách thức không nhỏ. Việc ổn định và phát triển thu - chi ngân sách quận là một bài toán khó. Vì vậy trên cơ sở điều tra, khảo sát thực tế và đánh giá trung thực, khách quan đỏi hỏi cần có sự quan tâm đúng mức đến công tác quản lý chi NSNN quận hiện nay, đặc biệt là công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4. Tài liệu tham khảo

Hoàng Anh, 2006. Các quy định mới về quản lý thu chi ngân sách mua sắm và sử dụng tài sản Nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản tài chính.

Bộ tài chính, 2003. Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính.

Bộ Giáo dục đào tạo, 2005. Giáo trình Kinh tế học vĩ mô. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Dương Đăng Chinh, 2009. Giáo trình lý thuyết tài chính. Hà Nội: Nhà xuất bản tài chính.

Bùi Thị Mai Hoa, 2007. Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM