Unit 1 lớp 5: The Ancient Mayans - Lesson 1

Bài học Unit 1 "The Ancient Mayans" Lesson 1 lớp 5 hướng dẫn tìm hiểu về lịch sử người Mayan. Bên cạnh đó, các em còn được luyện phát âm từ vựng và đọc một đoạn truyện ngắn.

Unit 1 lớp 5: The Ancient Mayans - Lesson 1

1. Task 1 Unit 1 Lesson 1

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

- Start: bắt đầu

- Finish: kết thúc

- Love: yêu

- Hate: ghét

- Want: muốn

- Use: sử dụng

- Live: sống

2. Task 2 Unit 1 Lesson 1

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tạm dịch

1. Amy: Nhìn này, Leo! Đó là một vài thứ viết về người Mayan cổ xưa.

Max: Đó là bài tập của chúng ta. Đó là một lời nhắn bí mật từ giáo viên của chúng ta.

Amy: Nhưng chúng ta không thể đọc nó.

Max: Chúng ta có thể quan sát trong sách của mình.

2. Max: Người Mayan sống cách đây 2000 năm. Họ sử dụng hình ảnh chứ không phải từ ngữ. Đây là bảng chữ cái của họ.

Amy: Người Mayans….. đã nấu ăn ….thức ăn ….rất ngon

Max: Mang … một món ăn…. của người Mayan…. tới trường.

3. Amy: Xong rồi, đi chơi thôi.

4. Amy: Holly! Cậu đã ăn hết súp của chúng mình sao?

Holly: Oh, Tớ xin lỗi, tớ rất đói.

Max: Ồ không. Đó là bài tập về nhà của bọn tớ.

3. Practice

Fill in the gap with a correct letter (Điền vào chỗ trống một chữ cái đúng)

1. di_h

2. _ncient

3. fin_sh

4. hat_

5. _ive

6. w_nt

7. st_rt

4. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

  • ancient: cổ xưa
  • dish: món ăn
  • start: bắt đầu
  • finish: kết thúc
  • love: yêu
  • hate: ghét
  • want: muốn
  • use: sử dụng
  • live: sống
Ngày:12/12/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM