Unit 2 lớp 5: Our vacation - Lesson 1

Bài học Unit 2 "Our vacation" Lesson 1 lớp 5 hướng dẫn các em phát âm từ vựng liên quan đến chủ đề các dụng cụ cần thiết cho một chuyến đi du lịch. Bên cạnh đó, các em còn được đọc một đoạn truyện ngắn.

Unit 2 lớp 5: Our vacation - Lesson 1

1. Task 1 Unit 2 Lesson 1

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click here to listen

 

Tạm dịch

Suitcase: va li

Sunscreen: kem chống nắng

Towel: khăn tắm

Soap: xà bông

Shampoo: dầu gội đầu

Toothbrush: bàn chải đánh răng

Toothpaste: kem đánh răng

2. Task 2 Unit 2 Lesson 1

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

1. Amy: I can't wait to start our vacation!

Dad: Come on, Amy. Put your suitcase in  the car.

Amy: I'm not going to take a suitcase. I have all my things in my backpack.

Mom: Oh, Amy!

2. Dad: Leo, your suitcase is very big. What do you have in it?

Leo: My skateboard. I'm going to skateboard every day!

Mom: Oh, Leo!

3. Max: Can you help me with my suicase, please?

Amy: Oh! It's very heavy!

Max: I know. Be careful!

4. Amy: Look at all these books!

Max: I'm going to read them on our vacation.

Mom: Oh, Max. You don't have any clothes in your suitcase. What are you going to wear?

Tạm dịch

1. Amy: Con không thể đợi đến kỳ nghỉ của chúng ta!

Bố: Nào, Amy. Đặt vali trong xe.

Amy: Con sẽ không mang vali. Tất cả đồ dùng của con ở trong balo.

Mẹ: Oh, Amy!

2. Bố: Leo, vali của con rất to. Có gì trong đó vậy con?

Leo: Ván trượt của con. Con sẽ đi lướt ván mỗi ngày!

Mẹ: Ôi, Leo!

3. Max: Em có thể đỡ giúp anh cái va li được không?

Amy: Oh! Nó rất nặng!

Max: Anh biết mà. Hãy cẩn thận đó!

4. Amy: Nhìn vào tất cả những quyển sách này!

Max: Anh sẽ đọc chúng trong kỳ nghỉ của chúng ta.

Mẹ: Oh, Max. Bạn không có quần áo trong vali của con. Con sẽ mặc gì?

3. Practice

Fill in the gap with correct letters (Điền vào chỗ trống chữ cái đúng để tạo thành từ hoàn chỉnh)

1. suit_ _ _ _

2. _ _ _screen

3. tow_ _

4. s_ _p

5. sham_ _ _

6. _ _ _ thbrush

7. tooth_ _ _te

4. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

  • suitcase: va li
  • sunscreen: kem chống nắng
  • towel: khăn tắm
  • soap: xà bông
  • shampoo: dầu gội đầu
  • toothbrush: bàn chải đánh răng
  • toothpaste: kem đánh răng
Ngày:13/12/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM