Unit 10 lớp 5: How much time do we have? - Lesson 6

Nhằm giúp các em rèn luyện các kĩ năng: nghe, nói và viết, eLib đã biên soạn và gửi đến các em phần Lesson 6 - Unit 10 dưới đây. Các em sẽ được nghe ba bạn nói về kì nghỉ của họ, tập nói về kì nghỉ hè năm trước của em và tập viết địa chỉ của em trên bao thư. Mời các em cùng luyện tập làm các bài tập bên dưới.

Unit 10 lớp 5: How much time do we have? - Lesson 6

Listening (Nghe)

1. Task 1 Unit 10 Lesson 6

Listen and write 'N' (Nhan), 'L' (Lan) or 'P' (Phong). (Nghe và viết N (Nhàn), L (Lan) và P (Phong))

Click to listen

Guide to answer

a – L

b – N

c – P

Audio Script:

1. My name's Nhan. This year, I went on a vacation with my grandparents because my parent have to work. My grandparents had a vacation on near beach. We went by car and we took five hours. We had lunch in a restaurant on the way. We went to the beach every dayand played soccer and frisbee. My grandparents are really healthy and fun. I had a great time!

2. I'm Lan. I went on a vacation with all my cousins to a big house in the mountain. I have eight cousins, so we had lots of fun together. There was a big lake near the house, so we went for walks and also went swimming. It was very warm, so it was so OK when we got wet. We also sang outside in the evening. It was very beautiful in the mountains.

3. My name is Phong. This year, we didn't go away for vacation. We have a vacation at home. My parents didn't go to work for two weeks and we went to different places together each day. We went to the movie theater and the zoo. At the zoo, we saw giraffes, lions, bears and crocodiles. I like them all. But my favorite was lions.

Tạm dịch:

1. Mình tên là Nhân. Năm nay mình đi kì nghỉ mát với ông bà bởi vì bố mẹ mình phải làm việc. Ông bà mình đã có một kì nghỉ gần bãi biển. Chúng mình đi ô tô và chúng mình mất 5 giờ. Chúng mình đã ăn trưa trong một nhà hàng trên đường đi. Chúng mình đi biển mỗi ngày và chơi đá bóng và ném đĩa. Ông bà của mình thực sự khỏe mạnh và vui vẻ. Mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời!

2. Mình là Lan. Mình đi nghỉ mát với anh chị em họ của mình tới một ngôi nhà lớn trên núi. Mình có 8 chị em họ, vì vậy chúng mình đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau. Gần nhà có một cái hồ lớn nên chúng mình đi dạo và bơi. Hồ nước ấm, vì vậy vẫn ổn khi chúng mình bị ướt. Chúng mình cũng hát ở ngoài trời vào buổi tối nữa. Bầu trời trên núi rất đẹp.

3. Mình là Phong. Năm nay, chúng mình không đi nghỉ mát xa. Chúng mình có một kì nghỉ tại nhà. Bố mẹ mình không đi làm việc trong 2 tuần và chúng mình đi tới những nơi khác nhau mỗi ngày. Chúng mình tới rạp chiếu phim và sở thú. Ở sở thú, chúng mình nhìn thấy hươu cao cổ, sư tử, gấu và cá sấu. Mình thích tất cả các con vật này. Nhưng mình thích nhất là sư tử.

2. Task 2 Unit 10 Lesson 6

Listen again and circle (Nghe lại và khoanh tròn)

Guide to answer

2. five hours

3. eight

4. lions

Tạm dịch

1. Nhàn đến bãi biển bằng phương tiện gì? => bằng xe hơi.

2. Chuyến đi của cậu ấy mất bao lâu? => 5 giờ.

3. Lan có bao nhiêu anh chị em họ? => tám người.

4. Động vật yêu thích của Phong là gì? => sư tử.

Speaking (Nói)

3. Task 3 Unit 10 Lesson 6

Ask and answer (Hỏi và trả lời)

1. Did you go on vacation last summer? (Bạn có đi nghỉ mát vào mùa hè năm trước không?)

2. Where did you go? (Bạn đã đi đâu?)

3. How did you travel there? (Bạn đi đến đó bằng phương tiện gì?)

4. What did you do? (Bạn đã làm gì?)

5. What was the weather like? (Thời tiết như thế nào?)

6. Did you eat any special food? (Bạn có ăn món gì đặc biệt không?)

Guide to answer

1. Yes, I did. (Có)

2. I went to Ha Long Bay. (Mình đi đến Vịnh Hạ Long)

3. I went to there by plane. (Mình đi bằng máy bay)

4. I  visited caves every day. (Mình thăm quan các hang động mỗi ngày.)

5. It was cool and windy. (Trời mát và có gió)

6. Yes, I did. (Có)

Writing: About me! (Viết: Về mình!)

Tạm dịch

1. Đặt tem trên đỉnh, về bên phải.

2. Viết tên trước.

3. Viết số nhà hoặc số căn hộ, sau đó viết tên đường.

4. Viết thị trấn hoặc thành phố và tiểu bang.

5. Cuối cùng viết mã số vùng điện thoại ở cuối.

4. Task 4 Unit 10 Lesson 6

Read and circle (Đọc và khoanh tròn)

Guide to answer

2. after

3. before

4. end

Tạm dịch

1. Tem đứng ở bên phải.

2. Tên thị trấn đi sau tên đường.

3. Số nhà đi trước tên đường.

4. Mã số vùng điện thoại ở cuối.

5. Task 5 Unit 10 Lesson 6

Write your address. Draw a stamp (Viết địa chỉ của em. Vẽ một con tem.)

Guide to answer

2. Nguyen Quynh Hoa (Nguyễn Quỳnh Hoa)

3. 34A Tran Phu Street (34A đường Trần Phú)

4. Ho Chi Minh city (Thành phố Hồ Chí Minh)

5. Zip cod: 028 (Mã số vùng điện thoại: 028)

6. Practice

Find the odd one out (Tìm từ khác với các từ còn lại)

7. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần lưu ý các nội dung quan trọng như sau:

- Luyện tập nghe ba bạn nói về kì nghỉ của họ.

- Luyện tập nói về kì nghỉ hè năm trước của em.

- Luyện tập viết địa chỉ của em trên bao thư.

Ngày:19/12/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM