Unit 8 lớp 5: The best bed! - Lesson 1

Phần Lesson 1 - Unit 8 giới thiệu đến các em một chủ đề mới "The best bed!". Với các bài tập khác nhau, bài học cung cấp các từ mới và hướng dẫn các em đọc một bài đọc để các em hiểu tổng quát về chủ đề.

Unit 8 lớp 5: The best bed! - Lesson 1

Words (Từ) 

1. Task 1 Unit 8 Lesson 1

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

break: bẻ gãy

repair: sửa chữa

comfortable: thoải mái

hard: chắc, cứng

soft: mềm

expensive: đắt

cheap: rẻ

modern: hiện đại

2. Task 2 Unit 8 Lesson 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

1. Max: Giường của con bị gãy rồi, mẹ. Con xin lỗi.

Mẹ: Đừng lo lắng, cái giường này đã rất cũ rồi. Hãy cùng mẹ đi mua một cái giường mới.

2. Mẹ: Cái giường này lớn hơn cái giường cũ của con.

Max: Nhưng cái giường cũ của con thoải mái hơn. Cái giường này cứng.

Bố: Nhìn này, Max, cái giường này mềm hơn.

Max: Cũng được. Nhưng cái giường cũ của con tốt hơn.

3. Max: Còn cái giường này thì sao? Đó là giường máy bay trông thật ngầu. Con có thể có cái giường này không ạ?

Bố: Xin lỗi, Max. Đó là cái giường đắt nhất trong cửa hàng. Hãy tìm một cái giường khác ít đắt hơn.

4. Người bán hàng: Chúng tôi có thể sửa giường cũ, nếu các bạn muốn.

Max: Vâng, sửa nhé bố. Cái giường cũ của con là cái giường tốt nhất.

Bố: Được. Và việc sửa chữa rẻ hơn mua cái mới!

3. Practice

Reorder the letters to make complete words. (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

1. beark

2. mdreno

3. epach

4. sfto

5. hadr

4. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần luyện tập nghe, luyện tập đọc và ghi nhớ các từ mới trong bài:

  • break: bẻ gãy
  • repair: sửa chữa
  • comfortable: thoải mái
  • hard: chắc, cứng
  • soft: mềm
  • expensive: đắt
  • cheap: rẻ
  • modern: hiện đại
Ngày:13/12/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM