Unit 9 lớp 5: Will it really happen? - Lesson 3

Tiếp nối Lesson 2, phần Lesson 3 - Unit 9 giới thiệu đến các em cách hỏi và trả lời về thời gian để làm một việc gì đó trong tương lai; đồng thời hướng dẫn các em hát bài "A trip to the moon!" để ghi nhớ điểm ngữ pháp mới dễ dàng. Mời các em cùng theo dõi bi học ngay bên dưới.

Unit 9 lớp 5: Will it really happen? - Lesson 3

Grammar and Song (Ngữ pháp và Bài hát) 

1. Task 1 Unit 9 Lesson 3

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Click to listen

Tạm dịch:

Chúng ta sẽ có kì nghỉ:

trong 1 tháng.

trong 2 tuần.

vào tuần tới

vào ngày thứ Hai.

tối nay.

ngày mai

sớm

muộn.

- Kì nghỉ của chúng ta là vào khi nào ạ?

=> Trong vòng 2 tuần nữa.

2. Task 2 Unit 9 Lesson 3

Ask and answer (Hỏi và trả lời)

tomorrow           next Monday      this evening         on Saturday         in three days

 

- When will we look at the stars?

=> This evening.

Tạm dịch

- Khi nào chúng ta sẽ ngắm nhìn các vì sao?

=> Vào tối nay.

Guide to answer

- When will we walk in space?

=> Tomorrow.

- When will we fly to Venus?

=> In three days.

- When will we walk on the moon?

=> On Saturday.

- When will we go back to Earth?

=> Next Monday.

Tạm dịch

- Khi nào chúng ta sẽ đi bộ trong không gian?

=> Ngày mai.

- Khi nào chúng ta bay đến sao Kim?

=> Trong vòng ba ngày nữa.

- Khi nào chúng ta sẽ đi dạo trên mặt trăng?

=> Vào thứ Bảy.

- Khi nào chúng ta quay trở lại Trái đất?

=> Thứ Hai tuần tới.

3. Task 3 Unit 9 Lesson 3

Now write sentences about the moon trip. (Bây giờ viết các câu về chuyến đi đến mặt trăng)

We will look at the stars this evening. We will …

Guide to answer

We will look at the stars this evening. We will walk in space tomorrow. We will fly to venus in three days. We will walk on the moon on Saturday. We will go back to Earth on next Monday.

Tạm dịch

Chúng ta sẽ ngắm nhìn các vì sao vào tối nay. Chúng ta sẽ đi bộ trong không gian vào ngày mai. Chúng ta sẽ bay đến sao Kim trong vòng ba ngày nữa. Chúng ta sẽ đi dạo trên mặt trăng vào thứ Bảy. Chúng ta sẽ quay trở lại Trái đất vào thứ Hai tuần tới.

4. Task 4 Unit 9 Lesson 3

Listen and sing. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Chuyến đi tới mặt trăng!

Hãy lên tàu vũ trụ, chúng ta sẽ đi ngay.

Chúng ta đang khởi hành chuyến đi tới mặt trăng.

Chúng ta sẽ đi bộ trong không gian và ngắm các vì sao.

Chúng ta đang khởi hành chuyến đi tới mặt trăng.

Tối nay chúng ta sẽ ăn tối qua một cái ống.

Chúng ta đang khởi hành đến mặt trăng.

Và tuần tới chúng ta sẽ trở về Trái Đất.

Chúng ta đang khởi hành tới mặt trăng.

5. Practice

Reorder the letters to make complete words (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

1. oonm

2. nuVes

3. Eathr

4. ketcro

5. iptr

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Khi hỏi về thời gian để làm một việc gì đó trong tương lai, chúng ta dùng cấu trúc sau: When will + S + V?

Ex: When will we walk on the moon? (Khi nào chúng ta sẽ đi dạo trên mặt trăng?)

- Khi nói về một việc gì đó xảy ra trong tương lai, chúng ta dùng cấu trúc sau: S + will + V

Ex: We will fly to venus in three days. (Chúng ta sẽ bay đến sao Kim trong vòng ba ngày nữa.)

- Lời bài hát "A trip to the moon!"

Ngày:17/12/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM