Unit 8 lớp 5: The best bed! - Lesson 3

Mời các em theo dõi phần Lesson 3 - Unit 8 để cùng nắm chắc hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ đặc biệt. Với bài hát "Saturday was the best of all!", các em sẽ dễ dàng ghi nhớ điểm ngữ pháp mới này.

Unit 8 lớp 5: The best bed! - Lesson 3

Grammar and Song (Ngữ pháp và Bài hát) 

1. Task 1 Unit 8 Lesson 3

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Click to listen

Tạm dịch:

Cái giường này tốt.

Cái này tốt hơn.

Cái này tốt nhất.

Cái giường này tệ.

Cái này tệ hơn.

Cái này tệ nhất.

- Giường cũ của mình tốt nhất.

2. Task 2 Unit 8 Lesson 3

Talk about the pictures. (Nói về các bức tranh)

good     better        the best      bad      worse      the worst

 

Tạm dịch

Mình nghĩ xe số một tốt nhất. Xe số ba tốt hơn xe số hai.

Guide to answer

- I think bag number six is the best. Bag number five is better than bag number four.

- I think kite number eight is the worst. Kite number nine is worse than kite number seven.

Tạm dịch

- Mình nghĩ túi số bốn tốt nhất. Túi số năm tốt hơn túi số sáu.

- Mình nghĩ con diều số tám tệ nhất. Con diều số chín tệ hơn con diều số bảy.

3. Task 3 Unit 8 Lesson 3

Now write sentences about the pictures in 2. (Bây giờ viết các câu về các bức tranh trong phần 2)

Guide to answer

Kite number eight is the worst. Kite number nine is worse than kite number seven. (Con diều số tám tệ nhất. Con diều số chín tệ hơn diều số bảy.)

4. Task 4 Unit 8 Lesson 3

Listen and sing. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Thứ Bảy là ngày tuyệt nhất!

Thứ hai rất tệ. Mình bị mất cái mũ.

Thứ Ba tệ hơn. Mình bị gãy cái gậy.

Thứ Tư là ngày tệ nhất.

Mình đập đầu vào tường của lớp học.

Thứ Năm thật tốt. Mình đã học tập tốt ở trường.

Thứ Sáu tốt hơn. Mình đã đến hồ bơi.

Nhưng thứ Bảy là ngày tuyệt nhất.

Mình đã đến công viên và chơi bóng chày.

5. Practice

Reorder the letters to make complete words (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

1. ath

2. dba

3. bttere

4. wostr

5. oodg

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Hình thức so sánh hơn của các tính từ đặc biệt:

  • good => better
  • bad => worse

- Hình thức so sánh nhất của các tính từ đặc biệt:

  • good => the best
  • bad => the worst

- Lời bài hát "Saturday was the best of all!"

Ngày:13/12/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM