Unit 6 lớp 5: Whose jacket is this? - Lesson 5

Để giúp các em thảo luận về nguồn gốc hình thành và phát triển của bộ môn bóng rổ, bài học Unit 6 "Whose jacket is this?" Lesson 5 lớp 5 sẽ hướng dẫn các em nắm được các nội dung cơ bản đó. Mời các em tìm hiểu bài học dưới đây nhé!

Unit 6 lớp 5: Whose jacket is this? - Lesson 5

1. Task 1 Unit 6 Lesson 5

What do you know about basketball? (Bạn biết gì về bóng rổ?)

Guide to answer

Basketball is a sport. Players play with a ball.

Tạm dịch

Bóng rổ là một môn thể thao. Người chơi chơi với một quả bóng.

2. Task 2 Unit 6 Lesson 5

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tapescript

Can you jump really high and bounce a ball really fast? Then basketball is the sport for you!

Basketball started in 1891 in the U.S.A. It was very cold in the winter and students wanted a sport to play inside where it was warm. So, a RE. teacher named James Naismith invented a new sport: basketball.

Naismith put fruit baskets at the end of the court. The players scored point by throwing balls into the baskets.

Today basketball is a popular sport in Viet Nam. Children and teenagers in Ho Chi Minh City can go to sports centers like Phu Tho Stadium or Phan Dinh Phung Stadium to play on the basketball courts.

So try it! You just need a ball, some friends and a basketball hoop.

Saigon Heat is the first Vietnamese professional basketball team. They started playing in the ASEAN Basketball League in 2012. They are famous in Viet Nam and thousands of people watch their matches.

Tạm dịch

Bạn có thể nhảy rất cao và tung quả bóng lên nhanh không? Vậy thì bóng rổ là môn thể thao dành cho bạn!

Bóng rổ bắt đầu xuất hiện vào năm 1891 ở Hoa Kỳ. Trời mùa đông rất lạnh và học sinh muốn chơi một môn thể thao ngoài trời. Vì vậy, một giáo viên tên là James Naismith phát minh ra một môn thể thao mới: bóng rổ.

Naismith đặt giỏ đựng trái cây ở cuối sân, các cầu thủ ghi điểm bằng cách ném quả bóng vào giỏ.

Ngày nay, bóng rổ là môn thể thao phổ biến ở Việt Nam. Những đứa trẻ nhỏ và thanh thiếu niên ở Thành Phố Hồ Chí Minh có thể đến các trung tâm thể thao như Sân vận động Phú Thọ hoặc Sân vận động Phan Đình Phùng để chơi trên sân bóng rổ.

Vì vậy hãy thử chơi nó. Bạn chỉ cần một quả bóng, một vài người bạn và một cái rổ bóng.

Sài Gòn Heat là đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Họ bắt đầu chơi tại giải Bóng rổ ASEAN vào năm 2012. Họ nổi tiếng ở Việt Nam và hàng ngàn người theo dõi trận đấu của họ.

3. Task 3 Unit 6 Lesson 5

Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary (Gạch chân những từ dưới đây trong đoạn văn trên. Đoán nghĩa của các từ rồi tra từ điển để kiểm tra lại)

Bounce     invent    basket     court    point    professional

Guide to answer

Bounce: tung lên

Invent: phát minh

Basket: rổ 

Court: sân

Point: điểm 

Professional: chuyên nghiệp

4. Task 4 Unit 6 Lesson 5

Read and complete the sentence (Đọc và hoàn thành các câu sau)

1. Basketball started in the U.S.A.

2. Students wanted a sport to play _____ .

3. James Naismith was a _________ .

4. The baskets were for ____ .

5. Basketball is a ______ sport for Vietnamese.

6. Saigon Heat first played in the ASEAN Basketball League in _____ .

Guide to answer

1. Basketball started in the U.S.A.

2. Students wanted a sport to play inside.

3. James Naismith was a RE. teacher.

4. The baskets were for throwing balls into there.

5. Basketball is a popular sport for Vietnamese.

6. Saigon Heat first played in the ASEAN Basketball League in 2012.

Tạm dịch

1. Bóng rổ xuất hiện ở Mỹ.

2. Học sinh muốn có một môn thể thao để chơi trong nhà.

3. James Naismith là một giáo viên.

4. Các rổ dùng để ném bóng vào đó.

5. Bóng rổ là môn thể thao phổ biến đối với người Việt Nam.

6. Saigon Heat thi đấu lần đầu tại Giải bóng rổ ASEAN vào năm 2012.

5. Practice

Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau)

1. If you want to play basketball, you just need a ........., some friends and a basketball ..........

2. ............. first played in the ASEAN Basketball League in 2012.

3. The players scored point by .......... balls into the baskets.

4. Basketball started in ........... in the U.S.A.

5. .............. was a RE. teacher.

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

  • bounce: tung lên
  • invent: phát minh
  • basket: rổ 
  • court: sân
  • point: điểm 
  • professional: chuyên nghiệp
Ngày:20/12/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM