Unit 8 lớp 5: The best bed! - Lesson 4

Phần Lesson 4 - Unit 8 giúp các em rèn luyện kĩ năng phát âm các từ với "c" đọc là "s" và các từ với "g" đọc là "j". Hi vọng với các bài tập dưới đây, các em sẽ nắm vững cách phát âm mới này.

Unit 8 lớp 5: The best bed! - Lesson 4

Phonics and Spelling (Ngữ âm và Đánh vần) 

1. Task 1 Unit 8 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Tạm dịch:

- c đọc là "s"

city: thành phố

ice: kem

dance: nhảy

rice: cơm

- g đọc là "j"

cage: cái lồng

page: trang

giraffe: con hươu cao cổ

stage: sân khấu

2. Task 2 Unit 8 Lesson 4

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

1. Bữa ăn tối đặc biệt chỉ 10 đô tối nay: thịt, cơm, và rau. Trái cây với kem.

2. Lật nhanh các trang của cuốn sách và bạn sẽ thấy một con hươu cao cổ nhảy múa trong lồng.

3. Hãy đến sân băng thành phố. Gặp bạn bè của bạn và học trượt băng.

3. Task 3 Unit 8 Lesson 4

Read again. Circle the words with 'c' saying 's' and underline the words with 'g' saying 'j'. (Đọc lại. Khoanh tròn các từ với "c" đọc là "s" và gạch dưới các từ với "g" đọc là "j")

Guide to answer

4. Task 4 Unit 8 Lesson 4

Circle letter 'c' that says 's' and underline letter 'g' that says 'j'. (Khoanh tròn chữ cái "c" đọc là "s" và gạch dưới chữ cái "g" đọc là "j")

 

Guide to answer

2. cereal

3. city

4. stage

5. giraffe

6. page

5. Practice

Find the words with 'c' saying 's' (Tìm các từ với "c" đọc là "s")

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Nhận biết và luyện tập phát âm các từ chứa "c" đọc là "s"

- Nhận biết và luyện tập phát âm các từ chứa "g" đọc là "j"

- Học thuộc các từ mới:

  • city: thành phố
  • ice: kem
  • dance: nhảy
  • rice: cơm
  • cage: cái lồng
  • page: trang
  • giraffe: con hươu cao cổ
  • stage: sân khấu
Ngày:13/12/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM