Unit Starter lớp 5: Back together! - Lesson 2

Bài học Lesson 2 Unit Starter "Back together" lớp 5 ngoài việc củng cố các dạng câu hỏi về sở thích làm gì, muốn mua gì còn giúp các em sử dụng thành thạo can, can't. Hi vọng đây sẽ là một bài học hữu ích cho các em học sinh lớp 5.

Unit Starter lớp 5: Back together! - Lesson 2

1. Task 1 Unit Starter Lesson 2

Ask and answer about Max, Amy, Holly and Leo (Hỏi và trả lời về Max, Amy, Holly và Leo)

skateboard          read

play with toys     take photos

A: What does Max like doing?

B: He likes reading.

Guide to answer

A: What does Amy like doing?

B: She likes taking a photos.

A: What does Holly like doing?

B: She likes playing with toys.

A: What does Leo like doing?

B: He like skateborading.

Tạm dịch

A: Max thích làm gì?

B: Anh ấy thích đọc sách.

A. Amy thích làm gì?

B: Cô ấy thích chụp ảnh.

A: Holly thích làm gì?

B: Cô ấy thích chơi đồ chơi.

A: Leo thích làm gì?

B: Anh ấy thích lướt ván.

2. Task 2 Unit Starter Lesson 2

Write can or can't (Viết can hoặc can't)

Khoa: 1______ I play some game on the computer, please?

Dad: Sorry. No, you 2______. I'm working on the computer.

Dad: But you 3______ listen to your new MP3 player. Or you 4_____ watch this DVD.

Khoa: I'd like to watch the DVD. 5______ I watch it in here?

Dad: No, you 6_____. I'm working here. You 7_____ watch it on the DVD player in the living room.

Khoa: OK, Dad.

Guide to answer

1. Can

2. can't

3. can

4. can

5. Can

6. can't

7. can

Tạm dịch

Khoa: Con có thể chơi game trên máy tính không ạ?

Bố: Xin lỗi. Không, con không thể.

Bố: Nhưng con có thể nghe nhạc trên máy MP3 của con. Hoặc con có thể xem đĩa DVD này.

Khoa: Con muốn xem DVD này. Con có thể xem ở đây không ạ?

Bố: Không, con không thể. Bố đang làm việc ở đây. Con có thể xem nó bằng đầu DVD trong phòng ngủ.

Khoa: Vâng, thưa bố.

3. Task 3 Unit Starter Lesson 2

Choose four foods you would like to buy. Ask and answer (Chọn 4 thực phẩm mà bạn muốn mua. Hỏi và trả lời)

Noodles, bread, onion, meat, cheese, egg, melon, cucumber, cereal, lemon, milk, potato, grapes, banana.

(Mì, bánh mì, hành, thịt, phô mai, trứng, dưa, dưa chuột, ngũ cốc, chanh, sữa, khoai tây, nho, chuối.)

A. What would you like?

B. I'd like a (an) / some …, please.

Guide to answer

A: What would you like?

B: I'd like some milk, please.

A: What would you like?

B: I'd like some grapes, please.

A: What would you like?

B: I'd like some cheese, please.

A: What would you like?

B: I'd like a bread, please.

Tạm dịch

A. Bạn muốn mua gì?

B. Tôi muốn một/ một chút….

A. Bạn muốn mua gì?

B. Tôi muốn một ít sữa, làm ơn.

A. Bạn muốn mua gì?

B. Tôi muốn một ít nho.

A. Bạn muốn mua gì?

B. Tôi muốn một ít phô mai.

A. Bạn muốn mua gì?

B. Tôi muốn một cái bánh mì.

4. Task 4 Unit Starter Lesson 2

Now write about what your friend would like (Bây giờ hãy biết về những gì mà bạn bè của bạn thích)

Xuan would like …

Guide to answer

Xuan would like some milk, some grapes, some cheese and a bread.

Tạm dịch

Xuân thích một ít sữa, một ít nho, một ít phô mai và một cái bánh mì.

5. Practice

Answer the following questions (Trả lời các câu hỏi sau)

1. Can you swim?

...........................

2. What would you like?

...........................

3. What do you can?

..........................

4. What do you like doing?

.................................

5. What does she like doing?

...................................

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các cấu trúc sau:

- Để hỏi ai đó thích làm gì:

What do/does S like V-ing?

⇒ S like/likes V-ing.

Ví dụ

What do you like doing? (Bạn thích làm gì?)

I like reading. (Tôi thích đọc.)

- Để hỏi ai đó muốn mua (chọn, lấy) cái gì:

What would you like?

I'd like a (an) / some …, please.

Ví dụ

What would you like? (Bạn muốn mua gì?)

I'd like some milk, please. (Tôi muốn mua ít sữa.)

- Để thể hiện khả năng có thể làm gì ta dùng can, không thể làm gì ta dùng can't. Sau can, can't ta dùng động từ nguyên mẫu.

Ví dụ

- I can read. (Tôi có thể đọc.)

- I can't cook. (Tôi không thể nấu ăn.)

Ngày:12/12/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM