Unit 9 lớp 5: Will it really happen? - Lesson 5

Mời các em cùng đến với phần Lesson 5 - Unit 9 để cùng rèn luyện kĩ năng đọc hiểu. Với bài đọc "What will life be like in 100 years?" và các bài tập bên dưới, các em sẽ được luyện tập kĩ năng này tốt hơn.

Unit 9 lớp 5: Will it really happen? - Lesson 5

Reading (Đọc)

1. Task 1 Unit 9 Lesson 5

Describe what is happening in the pictures in 2. (Miêu tả điều đang xảy ra trong các bức tranh trong phần 2)

Guide to answer

People are talking about life in the future. (Mọi người đang nói về cuộc sống trong tương lai.)

2. Task 2 Unit 9 Lesson 5

Listen and read (Nghe và đọc)

Click to listen

 

Tạm dịch:

Cuộc sống sẽ như thế nào trong 100 năm nữa?

Lâm, 11 tuổi

Mình nghĩ rằng người máy sẽ làm mọi thứ cho chúng ta. Người máy sẽ làm tất cả những việc nguy hiểm, giống như công việc của lính cứu hỏa. Người máy sẽ lắng nghe chúng ta và nói, nhưng sẽ không có cảm xúc giống con người. Mình nghĩ người máy cũng sẽ giúp chúng ta làm bài tập về nhà. Thật tuyệt vời!

Trung, 10 tuổi.

Sẽ có thêm nhiều người trên Trái Đất trong tương lai bởi vì khi đó sẽ ít bệnh hơn. Nhiều người sẽ mua xe ô tô và điều này làm cho đường phố của chúng ta trở nên đông đúc. Vì vậy mình nghĩ sẽ có nhiều con đường mới trên không và những chiếc ô tô cũng sẽ rất khác nhau.

Kim, 10 tuổi.

Mình thỉnh thoảng lo lắng về tương lai. Mình nghĩ trời sẽ nóng hơn và có nhiều bão. Trời sẽ mưa nhiều và đại dương ngày càng lớn hơn. Sẽ rất khó khăn để trồng thực phẩm. Động vật giống như gấu trắng sẽ không có nhà bởi vì sẽ không còn tuyết nơi những con gấu này sống.

3. Task 3 Unit 9 Lesson 5

Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary. (Gạch dưới các từ này trong bài viết. Đoán nghĩa và sau đó kiểm tra trong từ điển)

robot          feelings        illness     crowded            road         storm

Guide to answer

robot: người máy

feelings: cảm xúc

illness: bệnh tật

crowded: đông đúc

road: đường

storm: bão

4. Task 4 Unit 9 Lesson 5

Read again and match the sentence halves. (Đọc lại và nối hai nửa câu với nhau)

Guide to answer

2 – c

3 – a

4 – b

Tạm dịch

1. Người máy sẽ không có cảm xúc.

2. Một số động vật sẽ không có nhà.

3. Trái đất sẽ nóng hơn.

4. Sẽ có nhiều xe ô tô hơn.

5. Practice

Reorder the letters to make complete words (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

1. hoertt

2. rotob

3. rac

4. srotm

5. oard

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần:

- Ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

  • robot: người máy
  • feelings: cảm xúc
  • illness: bệnh tật
  • crowded: đông đúc
  • road: đường
  • storm: bão

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu với bài đọc "What will life be like in 100 years?" 

Ngày:17/12/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM