Unit 7 lớp 5: Go back to the traffic lights - Lesson 5

Với mong muốn giúp các em rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, eLib đã biên soạn và gửi đến các em bài học Lesson 5 - Unit 7 với bài đọc "Water Puppet Theater". Các em sẽ được mở rộng vốn từ và phát triển kĩ năng đọc của mình trong bài học này.

Unit 7 lớp 5: Go back to the traffic lights - Lesson 5

Reading (Đọc)

1. Task 1 Unit 7 Lesson 5

What do you know about water puppet theaters? (Em nghĩ gì về nhà hát múa rối nước?)

Guide to answer

I think water puppet theaters started many years ago and still popular in Viet Nam today. (Mình nghĩ nhà hát múa rối nước bắt đầu nhiều năm trước và ngày nay vẫn còn phổ biến ở Việt Nam.)

2. Task 2 Unit 7 Lesson 5

Listen and read (Nghe và đọc)

Click to listen

 

Tạm dịch:

Nhà hát múa rối nước

Nhà hát múa rối nước bắt đầu ở Đồng Bằng Sông Hồng cách đây hàng ngàn năm trước. Nhưng ngày nay các nhà hát này vẫn còn phổ biến trên khắp Việt Nam. Những con rối thường được làm từ gỗ và được sơn màu khác với một loại sơn đặc biệt có thể ở trong nước.

Sân khấu là hồ nước, và những con rối di chuyển trên đó. Khi những con rối nước đầu tiên bắt đầu diễn, sân khấu là một cánh đồng lúa. Ngày nay, người ta ẩn phía sau tấm rèm để không ai có thể nhìn thấy. Người ta thường sử dụng que để điều khiển con rối di chuyển và diễn câu chuyện. Những câu chuyện thường nói về truyện dân gian và truyện cổ tích của người Việt Nam. Đôi khi có một ban nhạc chơi nhạc Việt Nam.

Tự làm con rối nước

Bạn có thể làm dụng cụ múa rối nước của riêng bạn! Lấy một cái muỗng nhựa và dùng bút hoặc giấy màu để vẽ mặt và làm trang phục. Đổ đầy bát nước và đặt muỗng trong nước để bạn có thể di chuyển con rối. Cẩn thận! Đừng để quần áo của con rối bị ướt. Hãy bảo bạn của bạn làm thêm một số con rối để các bạn có thể cùng nhau kể câu chuyện.

3. Task 3 Unit 7 Lesson 5

Underline these words in text. Guess their meanings and then check them in the dictionary. (Gạch dưới các từ này trong bài viết. Đoán nghĩa và sau đó kiểm tra trong từ điển)

popular     rice field     screen     stick      plastic

Guide to answer

popular: phổ biến

rice field: cánh đồng lúa

screen: màn

stick: que

plastic: nhựa

4. Task 4 Unit 7 Lesson 5

Read again and write T (true) or F (false). (Đọc lại bài và viết T(đúng) hoặc F (sai)

1. Water puppet theaters started in Viet Nam. ____T______

2. The puppets are usually made from plastic. __________

3. Water puppets started in rice fields. ____________

4. The puppets play music. ____________

5. You can make water puppets with plastic spoons. _______

Guide to answer

2. F

3. T

4. T

5. T

Tạm dịch: 

1. Nhà hát múa rối nước bắt đầu ở Việt Nam.

2. Những con rối thường được làm từ nhựa.

3. Những con rối nước bắt đầu diễn ở cánh đồng lúa.

4. Những con rối chơi nhạc.

5. Bạn có thể làm rối nước với muỗng nhựa.

5. Practice

Reorder the letters to make complete words (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

1. icer

2. polarpu

3. putepp

4. srecen

5. laticsp

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần:

- Ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

  • popular: phổ biến
  • rice field: cánh đồng lúa
  • screen: màn
  • stick: que
  • plastic: nhựa
  • water puppet: con rối nước

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu với bài đọc "Water Puppet Theater"

Ngày:13/12/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM