Unit 7 lớp 5: Go back to the traffic lights - Lesson 1

Mời các em đến với phần Lesson 1 - Unit 7 để làm quen với một chủ đề mới "Go back to the traffic lights". Bài học giới thiệu các từ mới liên quan đến việc chỉ đường và cung cấp một bài đọc để các em hiểu tổng quát về chủ đề.

Unit 7 lớp 5: Go back to the traffic lights - Lesson 1

Words (Từ) 

1. Task 1 Unit 7 Lesson 1

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

read a map: đọc bản đồ

turn left: rẽ trái

go back: quay lại

traffic lights: đèn giao thông

lost: lạc đường

turn right: rẽ phải

go straight: đi thẳng

gas station: trạm xăng

2. Task 2 Unit 7 Lesson 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

1. Mẹ: Mmm, mẹ nghĩ rạp chiếu phim không ở gần đây đâu. Chúng ta bị lạc đường rồi sao?

Max: Con cũng nghĩ vậy, nhưng con nghĩ là rạp chiếu phim gần trạm xăng.

2. Mẹ: Không, mẹ đã nói rạp chiếu phim gần ga tàu lửa mà. Hãy nhìn lại bản đồ xem. Đây là rạp chiếu phim gần ga này.

Max: Ôi không! Xin lỗi, mẹ.

Mẹ: Chúng ta phải quay lại chỗ đèn giao thông.

3. Mẹ: Sau đó chúng ta rẽ phải.

Holly: Nhưng bộ phim bắt đầu trong 5 phút nữa. Chúng ta sẽ bị trễ mất.

Mẹ: Đúng vậy, nhanh lên nào. Chúng ta phải đi thật nhanh!

4. Chú: Xin chào. Các cháu đang đến rạp chiếu phim đúng không? Chúng chú có thể đưa các cháu đi!

Max: Cảm ơn chú! Chúng cháu bị lạc đường.

Holly: Bây giờ chúng cháu sẽ không bị muộn nữa.

3. Practice

Reorder the letters to make complete words. (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

1. rhgti

2. ltfe

3. stointa

4. apm

5. ficftra

4. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần luyện tập nghe, luyện tập đọc và ghi nhớ các từ mới:

  • read a map: đọc bản đồ
  • turn left: rẽ trái
  • go back: quay lại
  • traffic lights: đèn giao thông
  • lost: lạc đường
  • turn right: rẽ phải
  • go straight: đi thẳng
  • gas station: trạm xăng
Ngày:12/12/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM