Luận văn ThS: Bảo vệ bản quyền ảnh màu kỹ thuật số bằng lược đồ thủy vân dựa vào phép biến đổi DFT kết hợp với phép biến đổi SIFT

Luận văn Bảo vệ bản quyền ảnh màu kỹ thuật số bằng lược đồ thủy vân dựa vào phép biến đổi DFT kết hợp với phép biến đổi SIFT khái quát những kiến thức cơ bản về thủy vân số, những kiểu tấn công đối với thủy vân, phân loại, ứng dụng và một số kỹ thuật thủy vân trên ảnh số; trình bày chi tiết kỹ thuật thủy vân ảnh số dựa vào phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT) kết hợp với phép biến đổi đặc trưng bất biến tỷ lệ (SIFT); giới thiệu chương trình demo cho lược đồ thủy vân đã đề xuất và thử nghiệm trên một số mẫu ảnh. 

Luận văn ThS: Bảo vệ bản quyền ảnh màu kỹ thuật số bằng lược đồ thủy vân dựa vào phép biến đổi DFT kết hợp với phép biến đổi SIFT

1. Mở đầu

Thủy vân là một mẩu tin được ẩn trực tiếp trong sản phẩm số. Bằng trực quan thì khó có thể phát hiện được thủy vân trong sản phẩm chứa nhưng ta có thể tách được chúng bằng các chương trình có cài đặt thuật toán thủy vân. Thủy vân tách được từ sản phẩm số chính là bằng chứng kết luận sản phẩm này là thuộc về ai hoặc sản phẩm này có bị xuyên tạc hay không. Hiện tại đã có khá nhiều lược đồ thuỷ vân nhằm bảo vệ quyền sở hữu cho các bức ảnh kỹ thuật số thông qua các thông tin được nhúng trong ảnh, và đó như là một hình thức dán tem bản quyền. Việc lựa chọn một thuật toán thủy vân tối ưu để nó có thể tồn tại bền vững cùng với sản phẩm nhằm chống việc tẩy xóa, làm giả hay biến đổi, phá hủy thủy vân, là một yêu cầu cần phải nghiên cứu.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về thủy vân số

Giới thiệu về thủy vân

Giới thiệu về ảnh

 • Ảnh
 • Một số định dạng của ảnh

Những tấn công trên hệ thuỷ vân

Phân loại thủy vân

Các ứng dụng của thủy vân

So sánh kỹ thuật giấu tin và thủy vân trên ảnh số

Các phép biến đổi rời rạc

 • Phép biến đổi Cosine rời rạc (DCT) 
 • Phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc (DWT)
 • Phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT)

2.2 Lược đồ thủy vân ảnh số

Bộ phát hiện góc Harris

Đồng bộ hóa thủy vân 

Phép biến đổi đặc trưng bất biến tỷ lệ (SIFT)

 • Phát hiện cực trị
 • Định vị các điểm khóa 
 • Gán hướng cho các điểm khóa
 • Xây dựng bộ mô tả cục bộ 

Khôi phục ảnh

Lược đồ thủy vân sử dụng kết hợp DFT và SIFT

 • Lược đồ nhúng thủy vân
 • Lược đồ phát hiện thủy vân

2.3 Xây dựng chương trình thử nghiệm

Giới thiệu

Thiết kế chương trình

Thử nghiệm chương trình 

Đánh giá kết quả thử nghiệm

3. Kết luận

Trên cơ sở tìm hiểu các lược đồ thủy vân ứng dụng trong bài toán bảo vệ bản quyền với ảnh số. Một hướng nghiên cứu đã được tìm ra cho luận văn, đó là: kỹ thuật thủy vân dựa vào phép biến đổi DFT kết hợp với phép biến đổi SIFT nhằm nâng cao hơn tính bền vững của thủy vân trước các phép tấn công xử lý tín hiệu thông thường và biến dạng hình học. Trong lược đồ này, so khớp ba cặp điểm đặc trưng SIFT được sử dụng để đánh giá sự biến đổi hình học và để khôi phục lại hình ảnh gần đúng ban đầu. Thủy vân được đưa vào các hệ số tần số giữa miền DFT của ảnh. Phát hiện thủy vân cũng được thực hiện trong cùng một miền và không cần ảnh gốc ban đầu. Kết quả thử nghiệm đã chứng minh sự bền vững của lược đồ với phép xoay, mở rộng, dịch, biến đổi hình học Affine và các cuộc tấn công xử lý ảnh khác nhau. Bên cạnh đó, lược đồ thủy vân đã đề xuất cũng đáp ứng các nhu cầu của thời gian thực.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Tảo, Bùi Thế Hồng, Nâng cao chất lượng ảnh trong kỹ thuật thuỷ vân sử dụng miền tần số giữa của phép biến đổi DCT, Tạp chí Tin học và điều khiển học Tập 22 Số 3 Năm 2006

Nguyễn Xuân Huy, Bùi Thế Hồng, Trần Quốc Dũng, Kĩ thuật thuỷ vân số trong ứng dụng phát hiện xuyên tạc ảnh, Báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc gia: Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin, Đà Nẵng, Tháng 8/2004

Lê Tiến Thường, Nguyễn Thanh Tuấn, Giải pháp hiệu quả dùng kĩ thuật watermarking cho ứng dụng bảo vệ bản quyền ảnh số, Tạp chí Bưu chính viễn thông, N. 14, 4/ 2005, tr. 57- 65

Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình, “Giáo trình môn học - Xử lý ảnh”, Đại học Thái Nguyên, tháng 11 năm 2007....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM