Luận văn ThS: Giải pháp kết hợp công nghệ tính toán mềm với phương pháp lập luận mờ dựa trên đại số gia tử có tham số hiệu chỉnh

Luận văn Giải pháp kết hợp công nghệ tính toán mềm với phương pháp lập luận mờ dựa trên đại số gia tử có tham số hiệu chỉnh giới thiệu tổng quan về công nghệ tính toán mềm, đại số gia tử, phương pháp lập luận mờ; tìm hiểu giải pháp kết hợp công nghệ tính toán mềm với phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử và ứng dụng.

Luận văn ThS: Giải pháp kết hợp công nghệ tính toán mềm với phương pháp lập luận mờ dựa trên đại số gia tử có tham số hiệu chỉnh

1. Mở đầu

Khoa học ngày càng phát triển thì càng có nhiều thiết bị máy móc hỗ trợ cho đời sống con người. Các thiết bị máy móc càng “thông minh” thì càng thay thế sức lao động và do đó các thiết bị dạng này dường như là một trong những cái đích mà con người vươn tới. Như vậy, nhu cầu thiết yếu của cuộc sống là tạo ra các máy móc có thể hành xử giống với con người. Hay nói cách khác là các máy phải biết suy luận để đưa ra các quyết định đúng đắn. Người tiên phong trong lĩnh vực này là Zadeh. Trong các công trình của mình ông đã mô tả một cách toán học những khái niệm mơ hồ mà ta thường gặp trong cuộc sống như: cao, thấp; đúng, sai bằng các tập mờ. Nhờ việc xây dựng lý thuyết tập mờ mà con người có thể suy diễn từ khái niệm mơ hồ này đến khái niệm mơ hồ khác mà bản thân logic kinh điển không làm được. Trên cơ sở các thông tin không chính xác thu được, người ta có thể đưa ra những quyết định hiệu quả cho từng tình huống của bài toán.

2. Nội dung

2.1 Một số kiến thức cơ bản

Tổng quan về Công nghệ tính toán mềm 

 • Giới thiệu về Công nghệ tính toán mềm
 • Logic mờ 
 • Mạng nơron nhân tạo 
 • Mạng nơron RBF 
 • Giải thuật di truyền 

Đại số gia tử

 • Đại số gia tử của biến ngôn ngữ 
 • Độ đo tính mờ và ánh xạ định lượng ngữ nghĩa 

Phương pháp lập luận mờ 

 • Mô hình mờ
 • Phương pháp lập luận mờ đa điều kiện

2.2 Giải pháp kết hợp

Phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử

Khái niệm ngưỡng hiệu chỉnh các giá trị định lượng ngữ nghĩa

 • Vấn đề hiệu chỉnh định lượng ngữ nghĩa
 • Khái niệm ngưỡng hiệu chỉnh định lượng ngữ nghĩa
 • Phân tích ảnh hưởng các tham số hiệu chỉnh

Thuật toán xác định mô hình định lượng ngữ nghĩa tối ưu

Giải pháp kết hợp công nghệ tính toán mềm và phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử
 • Giải pháp cho phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử
 • Giải pháp sử dụng giải thuật di truyền
 • Giải pháp kết hợp công nghệ tính toán mềm và phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử

2.3 Ứng dụng phương pháp lập luận mờ

Mô tả một số bài toán lập luận mờ

 • Bài toán 1: Xấp xỉ mô hình mờ EX1 của Cao-Kandel
 • Bài toán 2: Mô hình máy bay hạ độ cao của Ross

Cài đặt thử nghiệm một số bài toán lập luận mờ 

 • Ứng dụng phương pháp RBF_GA_HAR cho bài toán 1
 • Ứng dụng phương pháp RBF_GA_HAR cho bài toán 2

3. Kết luận

Nghiên cứu về lý thuyết đại số gia tử, công nghệ tính toán mềm là một mảng rất rộng mà thế giới đang nghiên cứu và phát triển. Nếu tìm hiểu tất cả các vấn đề đó là lượng kiến thức khổng lồ. Trong luận văn học viên đã chú trọng nghiên cứu, trình bày những kiến thức cơ bản về tập mờ và lý thuyết logic mờ và giải thuật di truyền từ đó áp dụng vào phương pháp lập luận mờ dựa trên đại số gia tử giải bài toán mô hình mờ. Qua đó luận văn đã đạt được một số kết quả như sau:

 • Về lý thuyết: Tập trung nghiên cứu các kiến thức chung nhất về tập mờ, logic mờ, phương pháp lập luận xấp xỉ dựa trên đại số gia tử. Luận văn đã phân tích kỹ về phương pháp lập luận mờ dựa trên gia tử sử dụng công nghệ tính toán mềm (RBF_GA_HAR).
 • Về ứng dụng: Cài đặt phương pháp lập luận mờ dựa trên đại số gia tử sử dụng công nghệ tính toán mềm (RBF_GA_HAR) cho bài toán mô hình xấp xỉ EX1 của Cao-Kandel và bài toán điều khiển mô hình máy bay hạ độ cao của Ross. Trên cơ sở kết quả cài đặt có so sánh và đánh giá kết quả cài đặt các phương pháp lập luận xấp xỉ mờ dựa trên ĐSGT - HAR.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Cát Hồ (2006), “Lý thuyết tập mờ và Công nghệ tính toán mềm”, Tuyển tập các bài giảng về Trường thu hệ mờ và ứng dụng, in lần thứ 2, tr. 51–92.

Nguyễn Duy Minh (2012), Tiếp cận đại số gia tử trong hệ mờ, Luận án tiến sĩ toán học, Viện Công nghệ thông tin.

Đặng Thị Thu Hiền (2009), Bài toán nội suy và mạng nơron RBF, Luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính cấp nhà nước, Trường Đại học công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội...

Trần Thái Sơn, Nguyễn Thế Dũng (2005), “Một phương pháp nội suy giải bài toán mô hình mờ trên cơ sở đại số gia tử”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 21(3), tr. 248–260.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM