Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân Tiếng Việt lớp 5

Nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em có thêm hiểu biết về từ công dân. Đồng thời giúp các em vân dụng giải bài tập SGK một cách nhanh chóng và chính xác nhất. eLib mời các em tham khảo, chúc các em học tập tốt.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân Tiếng Việt lớp 5

1. Nội dung bài học

- Mở rộng vốn từ: Công dân.

- Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn.

- Hiểu được nghĩa vụ công dân. quyền công dân, ý thức công dân.

2. Câu hỏi và hướng dẫn giải

2.1. Giải câu 1 trang 28 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa:

nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự

Hướng dẫn giải:

nghĩa vụ                   công dân              

quyền                       công dân

ý thức                       công dân

bổn phận                  công dân 

trách nhiệm               công dân

công dân                   gương mẫu

công dân                   danh dự

danh dự                     công dân

2.2. Giải câu 2 trang 28 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B:

Hướng dẫn giải:

- Ý thức công dân: Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

- Quyền công dân: Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

- Nghĩa vụ công dân: Việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác

2.3. Giải câu 3 trang 28 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

Hướng dẫn giải:

Tổ quốc hai tiếng gọi nghe tự hào làm sao, là nơi ta sinh ra và lớn lên, tổ quốc là do ông bà tổ tiên đã đấu tranh vun đắp để có được như ngày hôm nay. Vì thế mỗi người dân chúng ta đều có ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ mỗi một tấc đất, ngọn sóng, vùng trời thuộc về chúng ta. Như Bác Hồ đã từng nói: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước/Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước." "Giữ lấy nước" nhất định là việc mà chúng ta phải cùng nhau gánh vác, làm thế nào cho xứng đáng với Tổ tiên, với các Vua Hùng đã có công dựng nước.

3. Tổng kết

Qua bài học này các em cần nắm một số nội dung chính sau:

- Mở rộng thêm vốn từ về công dân.

- Vận dụng giải bài tập SGK.

Ngày:24/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM