Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 1) Tiếng Việt 5

Nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em củng cố và hệ thống hóa lại những bài thơ đã học trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 từ tuần 1 đến tuần 9. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 1) Tiếng Việt 5

1. Nội dung ôn tập

- Ôn luyện những bài tập đọc đã được học từ tuần 1 đến tuần 9.

- Nắm được nội dung và ý nghĩa của những bài tập đọc đã được học từ tuần 1 đến tuần 9.

2. Câu hỏi và hướng dẫn giải

a. Câu hỏi: Lập bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu:

b. Hướng dẫn giải:

3. Tổng kết

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm một số nội dung chính như sau:

- Hệ thống hóa lại những bài thơ đã học.

- Nắm được nội dung những bài thơ đã học.

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM