Ôn tập cuối học kì 2 (Tiết 4) Tiếng Việt 5

eLib xin gửi đến các em nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em biết cách lập biên bản một cuộc họp. Đồng thời, bài học này còn giúp các em trau dồi thêm một số từ ngữ phong phú. Chúc các em học tập thật tốt nhé!

Ôn tập cuối học kì 2 (Tiết 4) Tiếng Việt 5

1. Nội dung bài học

Đọc câu chuyện "Cuộc họp của chữ viết" đã cho và giả sử em là một chữ cái (hoặc một dấu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản cuộc họp ấy.

2. Câu hỏi và hướng dẫn giải

a. Câu hỏi: Dưới đây là một câu chuyện em đã học từ lớp 3. Giả sử em là một chữ cái (hoặc một dấu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản cuộc họp ấy:

Cuộc họp của chữ viết

Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác Chữ A dõng dạc mờ đầu:

- Thưa các bạn ! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này: "Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi".

Có tiếng xì xào:

- Thế nghĩa là gì nhỉ?

 Nghĩa là thế này: "Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ sắt. Dưới chân đi đôi giày da. Trên trán lấm tấm mồ hôi".

Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói:

- Theo tôi, tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

Cả mấy dấu câu đều lắc đầu:

- Ẩu thế nhỉ!

Bác Chữ A đề nghị:

- Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa đã. Được không nào ?

Phỏng theo TRẦN NINH HỒ

b. Hướng dẫn giải:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP (Lớp 5C)

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 16h30’, ngày 18/5/2018.

- Địa điểm: lớp 5C, Trường Tiểu học Hùng Vương.

2. Thành viên tham dự: các chữ cái và dấu câu

- Chủ tọa, thư kí:

+ Chủ tọa: bác Chữ A.

+ Thư kí: Chữ C.

3. Nội dung cuộc họp

- Bác Chữ A phát biểu: Mục đích cuộc họp - tìm cách giúp đỡ Hoàng không biết chấm câu. Tình hình hiện nay: Vì Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu nên đã viết những câu rất vô nghĩa.

- Anh Dấu Chấm phân tích nguyên nhân: Khi viết, Hoàng không để ý đến các dấu câu, mỏi tay chỗ nào, chấm chỗ ấy.

- Đề nghị của Bác Chữ A và cách giải quyết, phân việc: Từ nay, mỗi khi Hoàng định chấm câu, Anh Dấu Chấm phải yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn. Anh Dấu Chấm có trách nhiệm giám sát Hoàng thực hiện nghiêm túc điều này.

- Tất cả các chữ cái và dấu câu tán thành ý kiến của chủ tọa.

- Cuộc họp kết thúc vào 17h30, ngày 18/5/2018.

Người lập biên bản kí

Chữ C

3. Tổng kết

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm một số nội dung chính như sau:

- Biết cách viết biên bản một cuộc họp.

- Trau dồi thêm một số từ ngữ phong phú.

Ngày:27/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM