Unit 10 lớp 3: You're sleeping!-Lesson 3

Bài học Unit 10 "You're sleeping!" Lesson 3 lớp 3 hướng dẫn các em phát âm và nghe một bài hát ngắn về các hoạt động chuẩn bị trước đám cưới.

Unit 10 lớp 3: You're sleeping!-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 10 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Wash the car

Brush my hair

Take photos

Tạm dịch

Rửa xe ô tô.

Chải tóc

Chụp ảnh

2. Task 2 Lesson 3 Unit 10 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

Tapescript

We're getting ready for the wedding.

My cousin is the lovely bride.

I'm wearing a shirt,

I'm wearing a tie.

I have my family by my side!

Mom's making cakes for the wedding.

Dad is wasshing the car.

My sister is wearing

A big, pink dress.

How excited we all are!

We're getting ready for the wedding.

Now I'm brushing my hair.

My sister is taking

Lots of photos.

We can't wait to be there!

Tạm dịch

Chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới!

Chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ cưới

Chị họ của tôi là cô dâu đáng yêu

Tôi đang mặc một cái áo sơ mi

Tôi đang đeo một cái cà vạt

Tôi có gia đình bên cạnh tôi!

Mẹ đang làm bánh cho lễ cưới,

Bố đang rửa xe

Chị gái tôi đang mặc một cái váy hồng lớn

Tất cả chúng tôi đều mong chờ!

Chúng tôi đã sẵn sàng cho lễ cưới.

Bây giờ tôi đang chải đầu.

Chị gái của tôi đang chụp hình

Rất nhiều ảnh.

Chúng tôi không thể chờ đợi nữa!

3. Task 3 Lesson 3 Unit 10 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

4. Practice

Unscramble the letters to form a word (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

- whas

- bshru

- phtsoo

- hrai

- weingdd

- bderi

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • wash the car: rửa xe ô tô
  • brush my hair: chải tóc
  • take photos: chụp ảnh
Ngày:17/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM