Unit 6 lớp 3: What time is it?-Lesson 3

Bài học Unit 6 "What time is it?" Lesson 3 lớp 3 hướng dẫn các em luyện nghe, phát âm và nghe một bài hát ngắn về chủ đề những hoạt động thường ngày vào buổi sáng, chiều và tối.

Unit 6 lớp 3: What time is it?-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 6 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

In the morning: vào buổi sáng

In the afternoon: vào buổi chiều

In the evening: vào buổi tối

2. Task 2 Lesson 3 Unit 6 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

Tapescript

What do you do in the morning?

What do you do? What do you do?

What do you do in the morning?

I get up.

I have my breakfast.

I go to school.

That's what I do. That's what I do.

That's what I do in the morning.

What do you do? What do you do?

What do you do in the afternoon?

I have my lunch.

I learn at school.

I go home.

That's what I do …

… in the afternoon.

What do you do? What do you do?

What do you do in the evening?

I do my homework.

I have my dinner.

I go to bed.

That's what I do …

… in the evening.

Tạm dịch

Bạn làm gì vào buổi sáng?

Bạn làm gì? Bạn làm gì?

Bạn làm gì vào buổi sáng?

Tôi thức dậy

Tôi ăn sáng

Tôi đến trường

Đó là những gì tôi làm. Đó là những gì tôi làm.

Đó là những gì tôi làm vào buổi sáng của tôi.

Bạn làm gì? Bạn làm gì?

Bạn làm gì vào buổi chiều?

Tôi ăn trưa

Tôi học ở trường

Tôi trở về nhà

Đó là những gì tôi làm …

… vào buổi chiều.

Bạn làm gì? Bạn làm gì?

Bạn làm gì vào buổi tối?

Tôi làm bài tập về nhà

Tôi ăn tối.

Tôi đi ngủ.

Đó là những gì tôi làm …

… vào buổi tối.

3. Task 3 Lesson 3 Unit 6 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

4. Practice

Unscramble the letters to form a word (Sắp xếp lại các chữ cái sau để tạo thành từ hoàn chỉnh)

- heav

- mningor

- lrnea

- vningee

- ooafternn

- heom

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ những từ vựng sau

  • morning: buổi sáng
  • afternoon: buổi chiều
  • evening: buổi tối
Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM