Unit 11 lớp 3: Look at all the animals!-Lesson 3

Bài học Unit 11 "Look at all the animals!" Lesson 3 lớp 3 cung cấp cho các em tiết học vui nhộn với các âm thanh sinh động từ tiếng kêu của các động vật, Mời các em tham khảo bài học nhé.

Unit 11 lớp 3: Look at all the animals!-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 11 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Loud

Quiet

Fast

Slow

Tạm dịch

Âm thanh lớn

Yên lặng

Nhanh

Chậm

2. Task 2 Lesson 3 Unit 11 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

Tapescript

On the farm

The chicken is quiet on the farm.

"Cheep, cheep, cheep," says the chick.

The chick is quiet on the farm.

"Cheep, cheep, cheep."

The hen is louder than the chick.

"Cluck, cluck, cluck," says the hen.

The hen is louder than the chick.

"Cluck, cluck, cluck."

The goose is louder than the hen.

"Honk! Honk! Honk!" says the goose …

The cow is slow on the farm.

"Clop, clop," goes the cow.

The cow is slow on the farm.

"Clop, clop, clop."

The goat is faster than the cow.

"Clip, clip, clip," goes the goat …

The horse is faster than the goat.

"Trot, trot, trot," goes the horse …

Tạm dịch

Con gà yên lặng trong trang trại

"Cheep, cheep, cheep" , con gà kêu

Con gà yên lặng trong trang trại

"Cheep, cheep, cheep" .

Gà mái kêu to hơn

"Cluck, cluck, cluck," gà mái kêu

Gà mái kêu to hơn

"Cluck, cluck, cluck,"

Con ngỗng kêu to hơn gà mái

"Honk! Honk! Honk!", ngỗng kêu…

Bò sẽ chậm chạp trên nông trại

"Clop, clop,", bò sữa đi

Bò sẽ chậm chạp trên nông trại

"Clop, clop, clop"

Con dê nhanh hơn con bò sữa

"Clip, clip, clip," dê chạy

Con ngựa nhanh hơn con dê

"Trot, trot, trot,", ngựa chạy…

3. Task 3 Lesson 3 Unit 11 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

4. Practice

Unscramble the letters to form a word (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

- ludo

- qeuit

- slwo

- afst

- chcki

- frma

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần đã được lắng nghe những âm thanh vui nhộn là những tiếng kêu của các loài động vật. Bên cạnh đó, các em cần ghi nhớ những từ vựng sau

  • loud: âm thanh lớn
  • quiet: yên lặng
  • fast: nhanh
  • slow: chậm
Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM