Unit 12 lớp 3: Look at the photos!-Lesson 3

Bài học Unit 12 "Look at the photos!" Lesson 3 lớp 3 giúp các em hiểu hơn về sự bừa bộn sau một bữa tiệc thông qua một đoạn bài hát ngắn.

Unit 12 lớp 3: Look at the photos!-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 12 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Neat: ngăn nắp

Messy: lộn xộn

Floor: sàn nhà

2. Task 2 Lesson 3 Unit 12 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

Tapescript

The house was so messy!

Hello, Mom

The party was fun.

Everyone was happy.

Each and every one.

But after the party,

Balloons were on ther door.

Food was on the table,

And cards were on the floor.

The house was so messy,

But here is your surprise …

Open the door,

And open your eyes!

The food is in the kitchen,

The house is very neat.

There is no more work to do,

So come and take a seat.

Thank you!

Tạm dịch

Ngôi nhà rất là bừa bộn!

Chào mẹ

Bữa tiệc rất là vui

Mọi người rất hạnh phúc.

Từng người và mọi người.

Nhưng sau bữa tiệc

Những quả bóng trên sàn nhà

Thức ăn đầy trên bàn

Và thiệp đầy trên sàn

Ngôi nhà rất là bừa bộn

Nhưng điều này sẽ khiến mẹ ngạc nhiên …

Hãy mở cửa ra

Và mở mắt của mẹ!

Thức ăn trong nhà bếp,

Ngôi nhà rất ngăn nắp.

Không có nhiều việc để làm,

Tới đây và ngồi xuống.

Cảm ơn mẹ!

3. Task 3 Lesson 3 Unit 12 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

4. Practice

Unscramble the letters to form a word (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

- ntea

- meyss

- flroo

- prtya

- stea

- haypp

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần đã được lắng nghe những âm thanh vui nhộn là những tiếng kêu của các loài động vật. Bên cạnh đó, các em cần ghi nhớ những từ vựng sau

  • neat: ngăn nắp
  • messy: lộn xộn
  • floor: sàn nhà
Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM