Unit 9 lớp 3: What are you wearing?-Lesson 5

eLib gửi đến các em học sinh lớp 3 bài học Unit 9 "What are you wearing?" Lesson 5. Bài học cung cấp cho các em một đoạn văn về chuyến đi chơi bằng xe buýt, qua đó giúp các em cải thiện khả năng đọc hiểu và cùng nhau ôn lại từ vựng đã học.

Unit 9 lớp 3: What are you wearing?-Lesson 5

1. Task 1 Lesson 5 Unit 9 lớp 3

Look at the pictures. What color is the bus? What time is it? (Nhìn vào các bức tranh. Xe buýt màu gì? Mấy giờ rồi?)

Guide to answer

- The bus is white and green.

- It is two thirty.

Tạm dịch

- Xe buýt màu trắng và xanh lá cây.

- 2 giờ 30 phút.

2. Task 2 Lesson 5 Unit 9 lớp 3

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tapescript

At the bus station

At the bus station

The buses pass by.

We look at the people.

They wave and say "Hi".

I look at the bags,

Some at the bags,

Some are big, some are small.

I look at the people,

Some are short, some are tall.

They have red shirts, green shirts,

Yellow shirts, and blue.

They have long hair, short hair,

And curly hair, too.

We got on our bus,

We go and sit down.

And away goes the bus.

To take us uptown.

Tạm dịch

Ở trạm xe buýt

Ở trạm xe buýt

Những xe buýt đi ngang qua

Chúng tôi nhìn đoàn người

Chúng tôi vẫy tay và nói "xin chào"

Tôi nhìn những cái túi

Có một vài túi lớn, có một vài túi nhỏ

Tôi nhìn đoàn người

Một số người thấp, một số người cao

Họ mặc áo sơ mi đỏ,

Áo sơ mi xanh

Áo sơ mi vàng, và áo xanh nước biển

Họ có tóc dài, tóc ngắn và cả tóc xoăn

Chúng tôi bắt xe buýt

Chúng tôi đi lên và ngồi xuống

Và xe buýt chạy

Đưa chúng tôi tới khu phố trên.

3. Task 3 Lesson 5 Unit 9 lớp 3

Read again. Underline the false word and write the correct word (Đọc lại một lần nữa. Gạch chân dưới các từ sai và sửa lại cho đúng)

1. They are at the train station.

Train ⇒ bus

2. The people say "Goodbye". 

3. Some bags are big. Some are short

4. The shirts are red, green, orange, and blue.

Guide to answer

2. "Goodbye" ⇒ Hi

3. Short ⇒ small

4. Orange ⇒ yellow

Tạm dịch

1. Họ đang ở ga xe lửa.

2. Người ta nói "Tạm biệt".

3. Một số túi lớn. Một số ngắn.

4. Áo sơ mi có màu đỏ, xanh lá cây, cam và xanh dương.

4. Practice

Unscramble the letters to form a word (Sắp xếp lại các chữ cái sau để tạo thành từ hoàn chỉnh)

- bsu stionta

- vewa

- upwnto

- srtshi

- llsma

- wtehi

5. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • bus station: trạm xe buýt
  • pass by: ngang qua
  • look at: nhìn
  • wave: vẫy tay
  • uptown: khu phố trên
Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM