Unit 7 lớp 3: Where does she work?-Lesson 4

Bài học Unit 7 "Where does she work?" Lesson 4 lớp 3 cung cấp cho các em một tiết học về luyện phát âm của các từ vựng có chứa âm a_e. Ngoài ra các em còn được học phát âm qua bài hát và hoàn thành các từ vựng trong bài.

Unit 7 lớp 3: Where does she work?-Lesson 4

1. Task 1 Lesson 4 Unit 7 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Lake: hồ

Gate: cổng

Face: khuôn mặt

Plane: máy bay

2. Task 2 Lesson 4 Unit 7 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

Open the gate,

The gate, gate, gate,

See the lake,

The lake, lake, lake.

A smile on your face,

Your face, face, face.

Here is a cake,

A cake, cake, cake.

Tạm dịch

Mở cánh cổng

Cánh cổng, cánh cổng, cánh cổng,

Nhìn thấy cái hồ

Hồ, hồ, hồ

Một nụ cười trên gương mặt của bạn

Mặt của bạn, mặt của bạn, mặt của bạn

Đây là một cái bánh

Một cái bánh, bánh, bánh.

3. Task 3 Lesson 4 Unit 7 lớp 3

Underline the sounds a_e (Gạch chân những từ có chứa âm a_e)

Open the gate,

The gate, gate, gate,

See the lake,

The lake, lake, lake.

A smile on your face,

Your face, face, face.

Here is a cake,

A cake, cake, cake.

Tạm dịch

Mở cánh cổng

Cánh cổng, cánh cổng, cánh cổng,

Nhìn thấy cái hồ

Hồ, hồ, hồ

Một nụ cười trên gương mặt của bạn

Mặt của bạn, mặt của bạn, mặt của bạn

Đây là một cái bánh

Một cái bánh, bánh, bánh.

4. Task 4 Lesson 4 Unit 7 lớp 3

Listen and complete the work (Nghe và hoàn thành các từ sau)

Click here to listen

Guide to answer

1. Cake

2. Plane

3. Gate

4. Lake

5. Face

Tạm dịch

1. Bánh

2. Máy bay

3. Cổng

4. Hồ

5. Mặt

5. Practice

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- a_e: ................

- pl: ................

- sm: ...............

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • lake: hồ
  • gate: cổng
  • face: khuôn mặt
  • plane: máy bay
Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM