Unit 4 lớp 3: We have English!-Lesson 4

Bài học Unit 4 "We have English!" Lesson 4 lớp 3 cung cấp cho các em một tiết học về luyện phát âm của các từ vựng có chứa âm fl, pl và bl. Ngoài ra các em còn được học phát âm qua bài hát và điền chữ cái thích hợp để hoàn thành các từ vựng.

Unit 4 lớp 3: We have English!-Lesson 4

1. Task 1 Lesson 4 Unit 4 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Flower

Flag

Plum

Plate

Blanket

Blue

Tạm dịch

Hoa

Cờ

Mận

Đĩa

Chăn

Xanh nước biển

2. Task 2 Lesson 4 Unit 4 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

Plums on a plate,

Plums on a plate.

There are eight plums,

On a white plate.

A blanket on a bed,

A blanket on a bed.

There's a pretty flower

On the blanket on the bed.

Tạm dịch

Có mận ở trên đĩa

Mận ở trên đĩa

Có 8 quả mận

Trên đĩa trắng

Một cái chăn trên giường

Một cái chăn trên giường

Có bông hoa đẹp

Ở cái chăn trên giường.

3. Task 3 Lesson 4 Unit 4 lớp 3

Underline the sounds fl, pl and bl (Gạch chân những từ có chứa âm fl, pl và bl)

Plums on a plate,

Plums on a plate.

There are eight plums,

On a white plate.

A blanket on a bed,

A blanket on a bed.

There's a pretty flower

On the blanket on the bed.

Tạm dịch

Có mận ở trên đĩa

Mận ở trên đĩa

Có 8 quả mận

Trên đĩa trắng

Một cái chăn trên giường

Một cái chăn trên giường

Có bông hoa đẹp

Ở cái chăn trên giường.

4. Task 4 Lesson 4 Unit 4 lớp 3

Listen and complete the words (Nghe và hoàn thành những từ sau)

Click here to listen

Guide to answer

1. Plate

2. Blue

3. Flower

4. Blanket

5. Plum

Tạm dịch

1. Đĩa

2. Xanh da trời

3. Hoa

4. Chăn

5. Mận

5. Practice

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- fl: ................

- pl: ................

- bl: ...............

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • flower: hoa
  • flag: cờ
  • plum: mận
  • plate: đĩa
  • blanket: chăn
  • blue: xanh nước biển
Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM