Unit 9 lớp 3: What are you wearing?-Lesson 4

Bài học Unit 9 "What are you wearing?" Lesson 4 lớp 3 cung cấp cho các em một tiết học về luyện phát âm của các từ vựng có chứa âm o_e. Bên cạnh đó, các em còn được bổ sung thêm nhiều hoạt động để ghi nhớ các từ vựng lâu hơn.

Unit 9 lớp 3: What are you wearing?-Lesson 4

1. Task 1 Lesson 4 Unit 9 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Sope: dây thừng

Stone: đá

Bone: xương

Home: nhà

2. Task 2 Lesson 4 Unit 9 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

The fox has my rope

The fox in on a stone.

Hurry up, fox.

I want to go home.

My nose is cold.

Here is a bone.

Hurry up, fox.

I want to go home.

Tạm dịch

Con cáo có dây thừng của tôi

Con cáo trên hòn đá

Nhanh lên cáo

Tôi muốn về nhà

Mũi của tôi bị lạnh

Đây là một cục xương

Nhanh lên, cáo

Tôi muốn về nhà.

3. Task 3 Lesson 4 Unit 9 lớp 3

Underline the sounds o_e (Gạch chân những từ có chứa âm o_e)

The fox has my rope

The fox in on a stone.

Hurry up, fox.

I want to go home.

My nose is cold.

Here is a bone.

Hurry up, fox.

I want to go home.

Tạm dịch

Con cáo có dây thừng của tôi

Con cáo trên hòn đá

Nhanh lên cáo

Tôi muốn về nhà

Mũi của tôi bị lạnh

Đây là một cục xương

Nhanh lên, cáo

Tôi muốn về nhà.

4. Task 4 Lesson 4 Unit 9 lớp 3

Listen and complete the work (Nghe và hoàn thành các từ sau)

Click here to listen

Guide to answer

1. Rope

2. Stone

3. House

4. Bone

Tạm dịch

1. Dây thừng

2. Đá

3. Nhà

4. Xương

5. Practice

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- o_e: ................

- st: ................

- r: ...............

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • sope: dây thừng
  • stone: đá
  • bone: xương
  • home: nhà
Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM