Unit 6 lớp 3: What time is it?-Lesson 2

eLib gửi đến các em học sinh lớp 3 nội dung bài học Unit 6 "What time is it?" Lesson 2. Bài học hướng dẫn các em đóng vai thực hành theo các vai diễn, đồng thời hỏi đáp về thời gian diễn ra các hoạt động thường ngày.

Unit 6 lớp 3: What time is it?-Lesson 2

1. Task 1 Lesson 2 Unit 6 lớp 3

Listen to the story and repeat. Act (Nghe câu chuyện lần nữa và lặp lại. Đóng vai thực hành theo câu chuyện đó)

Click here to listen

Tapescrip

1. A. Let's listen to music.

B. Sorry, we can't. My dad's asleep.

2. A. Asleep?

B. Yes. He's a doctor. He works at night.

3. B. He goes to bed at eleven o'clock in the morning. He gets up at seven o'clock.

4. C. Hello, girls. What time is it?

B. It's seven o'clock.

5. A. Can we listen to music now?

B. No, My brother has dinner at seven o'clock. Then he goes to bed.

6. D. Girl. You can listen to music. Put on these headphones.

B. Thanks, Mom!

Tạm dịch

1. A. Nghe nhạc nhé.

B. Xin lỗi, không được đâu. Bố mình đang ngủ.

2. A. Bố bạn đang ngủ hả?

B. Ừ. Bố mình là bác sĩ. Bố phải làm việc vào buổi tối.

3. B. Bố mình đi ngủ lúc 11 giờ sáng. Bố thức dậy vào lúc 7 giờ.

4. C. Xin chào con gái. Mấy giờ rồi?

B. Dạ 7 giờ rồi bố ạ.

5. A. Bây giờ chúng ta có thể nghe nhạc không?

B. Không. Em trai mình ăn tối lúc 7 giờ. Sau đó em ấy đi ngủ.

6. D. Con ơi. Con có thể nghe nhạc. Đeo tai nghe vào nhé.

B. Cám ơn mẹ.

2. Task 2 Lesson 2 Unit 6 lớp 3

Listen and say (Nghe và nói)

Click here to listen

Tapescript

- What time is it? ⇒ It's seven o'clock.

- He gets up at six o'clock.

- He has dinner at seven o'clock.

Tạm dịch

- Mấy giờ rồi? ⇒ 7 giờ.

- Anh ấy thức dậy lúc 6 giờ.

- Anh ấy ăn tối lúc 7 giờ.

3. Task 3 Lesson 2 Unit 6 lớp 3

Look and say (Nhìn và nói)

Guide to answer

1. What time is it?

It's five o'clock.

2. What time is it?

It's ten o'clock.

3. What time is it?

It's twelve o'clock.

4. What time is it?

It's two o'clock.

Tạm dịch

1. Mấy giờ rồi? 

5 giờ.

2. Mấy giờ rồi? 

10 giờ.

3. Mấy giờ rồi? 

12 giờ.

4. Mấy giờ rồi? 

2 giờ.

4. Task 4 Lesson 2 Unit 6 lớp 3

Write. Draw the time on the clock (Viết. Vẽ giờ trên đồng hồ)

Guide to answer

1. He gets up at six o'clock.

2. He has breakfast at seven o'clock.

3. He gose to school at eight o'clock.

Tạm dịch

1. Cậu ấy thức dậy vào lúc 6 giờ.

2. Cậu ấy ăn sáng lúc 7 giờ.

3. Cậu ấy đi học vào lúc 8 giờ.

5. Practice

Read and write about your daily activities (Đọc và viết về các hoạt động thường ngày của bạn)

1. I get up at ............. o'clock.

2. I do morning exxercise at ................ o'clock.

3. I ................ at seven o'clock.

4. I go to school at ............ o'clock.

5. I do my homework at ............ o'clock.

6. I go to bed at ............ o'clock.

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các cấu trúc hỏi thời gian như sau:

- What time is it?

⇒ It's ............ o'clock.

Ví dụ

- What time is it? (Mấy giờ rồi?)

⇒ It's seven o'clock. (7 giờ.)

Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM