Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập chung

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 3 Bài Luyện tập trang 90 với nội dung gồm 5 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 3 học tập thật tốt.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

\(9 \times 5 =\)         \(63 : 7 =\)           \(8 \times 8 =\)        \(5 \times 7 =\)          \(8 \times 7 =\)

\(3 \times 8 =\)         \(40 : 5 =\)           \( 5 \times 5 =\)        \(7 \times 5 =\)         \(7 \times 8 =\)

\(6 \times 4 =\)          \(45 : 9 =\)          \(7 \times 7 =\)         \(35 : 5 =\)           \(56 : 8 =\)

\(2 \times 8 =\)           \(81 : 9 =\)          \(9 \times 9 =\)         \(35 : 7 =\)           \(56 : 7 =\)

Phương pháp giải

Nhẩm lại giá trị bảng nhân và bảng chia đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

\(9 \times 5 =45\)      \(63 : 7 =9\)        \(8 \times 8 =64\)      \(5 \times 7 =35\)       \(8 \times 7 =56\)

\(3 \times 8 =24\)       \(40 : 5 =8\)        \( 5 \times 5 =25\)       \(7 \times 5 =35\)       \(7 \times 8 =56\)

\(6 \times 4 =24\)       \(45 : 9 =5\)       \(7 \times 7 =49\)       \(35 : 5 =7\)      \(56 : 8 =7\)

\(2 \times 8 =16\)       \(81 : 9 =9\)        \(9 \times 9 =81\)       \(35 : 7 =5\)      \(56 : 7 =8\).

2. Giải bài 2 trang 90 SGK Toán 3

Tính:

Phương pháp giải

- Thực hiện phép tính nhân, lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

- Thực hiện phép chia các số theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 90 SGK Toán 3

Tính chu vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là \(100m\), chiều rộng là \(60m\).

Phương pháp giải

Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Hướng dẫn giải

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

\((100 + 60) \times 2 = 160 \times 2 = 320 \;(m)\)

Đáp số: \(320 m\).

4. Giải bài 4 trang 90 SGK Toán 3

Một cuộn vải dài \(81m\), đã bán được \(\displaystyle {{1}\over {3}}\) cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn lại bao nhiêu mét?

Phương pháp giải

- Tìm số mét vải đã bán: Lấy độ dài cuộn vải ban đầu chia cho 3.

- Tìm số mét vải còn lại: Lấy độ dài cuộn vải ban đầu trừ đi số mét vải đã bán.

Hướng dẫn giải

Số mét vải đã bán là:

\(81 : 3 = 27 (m)\)

Số mét vải còn lại là:

\(81 – 27 = 54 (m)\)

Đáp số: \(54 m.\)

5. Giải bài 5 trang 90 SGK Toán 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(25 \times 2 + 30\)

b) \(75 + 15 \times 2\)

c) \(70 + 30 : 3\)

Phương pháp giải

Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Hướng dẫn giải

a) \(25 \times 2 + 30 = 50 + 30 = 80\)

b) \(75 + 15 \times 2 = 75 + 30 = 105\)

c) \(70 + 30 : 3 = 70 + 10 = 80\)

Ngày:29/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM