Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Nội dung giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK môn Toán 3 bên dưới đây sẽ giúp các em học thật tốt môn Toán. Qua tài liệu này các em sẽ nắm được phương pháp giải cụ thể của từng bài từ đó đưa ra lời giải phù hợp với đề ra. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 25 SGK Toán 3

Tính nhẩm

a)  

6 x 6 =         6  x 9 =         6 x 7  =         6  x 8  =

36 : 6 =       54  : 6 =        42  : 6 =       48  : 6 =

b) 

24 : 6 =       18  : 6 =        60  : 6 =         6  : 6 = 

6 x 4 =          6 x 3 =         6 x 10 =          6 x 1 =

Phương pháp giải

a) Tìm kết quả của phép nhân rồi điền nhanh kết quả của phép chia tương ứng.

b) Tìm kết quả của phép chia rồi điền kết quả của phép nhân liên quan.

Sử dụng kiến thức: Trong một phép chia, số bị chia bằng thương nhân với số chia.

Hướng dẫn giải

a)  

6 x 6 =  36              6  x 9 = 54                6 x 7  =  42              6  x 8  = 48

36 : 6 = 6               54  : 6 = 6 9               42  : 6 = 7               48  : 6 = 8

b) 

24 : 6 = 4               18  : 6 = 3               60  : 6 = 10                6  : 6 = 1

6 x 4 = 24               6 x 3 = 18               6 x 10 = 60                6 x 1 = 6

2. Giải bài 2 trang 25 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

16 : 4 =                     18 : 3 =                             24 : 6 = 

16 : 2 =                     18 : 6 =                             24 : 4 = 

12 : 6 =                     15 : 5 =                             35 : 5 =

Phương pháp giải

 Nhẩm giá trị của phép chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

16 : 4 = 4                  18 : 3 =   6                     24 : 6 = 4

16 : 2 =  8                 18 : 6 =   3                     24 : 4 = 6

12 : 6 =  2                 15 : 5 =  3                      35 : 5 = 7

3. Giải bài 3 trang 25 SGK Toán 3

May 6 bộ quần áo như nhau hết 18m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo hết mấy mét vải ?

Phương pháp giải

Tóm tắt 

6 bộ : 18m

1 bộ : .... m?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy 18m chia cho 6.

Hướng dẫn giải

May mỗi bộ quần áo hết số mét vải là:

18 : 6 = 3 (m)

Đáp số: 3 m.

4. Giải bài 4 trang 25 SGK Toán 3

Đã tô màu vào \(\dfrac{1}{6}\) hình nào?

Phương pháp giải

Tìm hình được chia thành 6 phần bằng nhau và có một phần đã tô màu.

Hướng dẫn giải

Hình 1: hình được chia thành 3 phần bằng nhau và tô màu một phần nên đã tô màu vào \(\dfrac{1}{3}\) hình.

Hình 2: hình được chia thành 6 phần bằng nhau và tô màu một phần nên đã tô màu vào \(\dfrac{1}{6}\) hình.

Hình 3: hình được chia thành 6 phần bằng nhau và tô màu một phần nên đã tô màu vào \(\dfrac{1}{6}\) hình.

Vậy ta được kết quả tô màu vào \(\dfrac{1}{6}\) là hình 2, hình 3.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM