Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập trang 38 SGK môn Toán 3 bên dưới đây. Đây là tài liệu hữu ích vừa giúp các em ôn tập kiến thức đã học vừa củng cố kĩ năng làm bài tập hiệu quả thông qua hệ thống các bài tập có phương pháp và lời giải chi tiết sau đây.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 38 SGK Toán 3

Viết (theo mẫu): 

Mẫu

Phương pháp giải

- Muốn gấp một số lên nhiều lần thì ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số đi nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần.

Tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 38 SGK Toán 3

a) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so  với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

b) Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại \(\dfrac{1}{3}\) số cam. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả cam?

Phương pháp giải

 a) Tóm tắt

Lời giải

Muốn tìm đáp án ta lấy số lít dầu buổi sáng bán được chia cho 3.

b) Tóm tắt

Có : 60 quả cam

Còn lại : \(\dfrac{1}{3}\) số cam = .... quả cam ?

Lời giải

Muốn tìm đáp án ta lấy số quả cam lúc đầu chia cho 3.

Hướng dẫn giải

a) Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là:

60 : 3 = 20 (lít)

Đáp số: 20 lít    

b) Số quả cam còn lại trong rổ là:

60  : 3  = 20 (quả).

Đáp số: 20 quả.

3. Giải bài 3 trang 38 SGK Toán 3

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB

b) Giảm độ dài đoạn thẳng AB đi 5 lần thì được độ dài đoạn thẳng MN. Hãy vẽ đoạn thẳng MN đó.

Phương pháp giải

a) Dùng thước thẳng, đo độ dài đoạn thẳng AB.

b) Lấy độ dài đoạn thẳng AB vừa tìm được chia cho 5 rồi vẽ đoạn thẳng đó. 

Hướng dẫn giải

a) Dùng thước đo ta sẽ thấy đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm.

b) Đoạn thẳng MN có độ dài là:

10 : 5 = 2 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 2 cm.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM