Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 3 Bài Luyện tập trang 46 với nội dung gồm 3 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 3 học tập thật tốt.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 46 SGK Toán 3

a) Đoạn thẳng AB đo được 1m và 9cm, viết tắt là 1m 9cm đọc là một mét chín xăng-ti-mét.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 3 m 2 dm = 32 dm

Cách làm 

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 4cm = 300cm + 4cm = 304cm

3m 2cm = …cm

4m 7dm =…dm

4m 7cm = …cm

9m 3cm = ….cm

9m 3dm = …dm

Phương pháp giải

a) Quan sát hình ảnh và cách đọc các độ dài có chứa hai đơn vị đo.

b) Dựa vào cách làm theo mẫu, đổi từng đơn vị sang đơn vị theo yêu cầu rồi cộng hai số với nhau.

Hướng dẫn giải

3m 2cm = 300cm + 2cm = 302 cm

4m 7dm = 40dm + 7dm = 47dm

4m 7cm = 400cm + 7cm = 407cm

9m 3cm = 900cm + 3cm = 903cm

9m 3dm = 90dm + 3dm = 93dm

2. Giải bài 2 trang 46 SGK Toán 3

Tính

a) 8 dam + 5 dam = 

57 hm – 28 hm = 

12 km x 4 =

b)  720 m + 43 m =

403cm – 52 cm =

 27 mm : 3 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

a) 8 dam + 5 dam = 13 dam  

57 hm – 28 hm = 29 hm  

12 km x 4 = 48 km 

b) 720 m + 43 m =  763 m

403cm – 52 cm = 351 cm 

27 mm : 3 = 9 mm

3. Giải bài 3 trang 46 SGK Toán 3

Điền dấu < , > = vào chỗ chấm :

6m 3cm ….7m              5m 6cm …5m

6m 3cm ….6m             5m 6cm …6m

6m 3cm ….630cm        5m 6cm …506cm

6m 3cm ….603cm        5m 6cm …560cm.

Phương pháp giải

Đổi các số về cùng một đơn vị rồi so sánh.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện các phép đổi đơn vị như sau:

6m 3m = 603cm               5m 6cm = 506cm             

7m = 700cm                     5m = 500cm

6m = 600cm                     6m = 600cm

Ta có kết quả so sánh sau:

6m 3cm < 7m               5m 6cm  > 5m

6m 3cm > 6m               5m 6cm  < 6m

6m 3cm < 630cm         5m 6cm = 506cm

6m 3cm = 603cm         5m 6cm  < 560cm. 

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM