Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 3 nội dung giải bài tập bài Luyện tập bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải các bài tập trang 60 Toán 3.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 60 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

a) 8 x 6 =        8 x 7 =         8 x 8 =          8 x 9 =

48 : 8 =          56 : 8 =        64 : 8 =         72 : 8 =

b) 16 : 8 =      24 : 8 =        32 : 8 =         40 : 8 =

16 : 2 =          24 : 3 =        32 : 4 =         40 : 5 =

Phương pháp giải

Dùng kiến thức đã học về bảng nhân, chia trong phạm vi 8, nhẩm rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 8 x 6 = 48        8 x7 = 56          8 x 8 = 64         8 x 9 = 72

48 : 8 = 6             56 : 8 = 7         64 : 8 = 8          72 : 8 = 9

b) 16 : 8 = 2         24 : 8 = 3         32 : 8 = 4          40 : 8 = 5

16 : 2 = 8             24 : 3 = 8         32 : 4 = 8          40 : 5 = 8.

2. Giải bài 2 trang 60 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

32 : 8 =        24 : 8 =       40 : 5 =      16 : 8 =

42 : 7 =        36 : 6 =       48 : 8 =      48 : 6 =

Phương pháp giải

 Nhẩm lại các bảng chia trong phạm vi 8 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

32 : 8 = 4          4 : 8 = 3          40 : 5 = 8             16 : 8 = 2

42 : 7 = 6         36 : 6 = 6         48 : 8 =  6            48 : 6 = 8

3. Giải bài 3 trang 60 SGK Toán 3

Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nhốt đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ?

Phương pháp giải

- Tìm số con thỏ còn lại sau khi bán : Bằng cách lấy số thỏ ban đầu trừ đi số thỏ đã bán.

- Tìm số con ở mỗi chuông ta lấy số vừa tính được ở trên chia cho 8.

Hướng dẫn giải

Sau khi bán, người đó còn lại số con thỏ là:

42 – 10 = 32 ( con)

Mỗi chuồng nhốt số con thỏ là:

32 : 8 = 4 (con)

Đáp số: 4 con.

4. Giải bài 4 trang 60 SGK Toán 3

Tìm \({1 \over 8}\) số ô vuông của mỗi hình:

Phương pháp giải

- Đếm số ô vuông ở mỗi hình rồi lấy số đó chia cho 8.

Hướng dẫn giải

Hình a

Hình cho có 16 ô vuông

\(\displaystyle{1 \over 8}\) số ô vuông ở hình a) là:

16 : 8 = 2 (ô vuông)

Hình b

Hình cho có 24 ô vuông

Vậy \(\displaystyle{1 \over 8}\) số ô vuông ở hình b) là:

24 : 8 = 3 (ô vuông)

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM