Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập bài Luyện tập Toán 3. Tài liệu gồm 4 bài tập trang 64 có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, cũng cố kỹ năng làm bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 64 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

a) 9 x 1 =            9 x 5 =           9 x 4 =            9 x 10 =

9 x 2 =                9 x 7 =            9 x 8 =            9 x 0 =

9 x 3 =                9 x 9 =            9 x 6 =            0 x 9 =

b) 9 x 2 =            9 x 5 =            9 x 8 =            9 x 10 =

2 x 9 =                5 x 9 =            8 x 9 =           10 x 9 =

Phương pháp giải

Nhẩm lại các bảng nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 9 x 1 = 9                   9 x 5 = 45               9 x 4 = 36                  9 x 10 = 90

9 x 2 = 18                     9 x 7 = 63               9 x 8 = 72                  9 x 0 = 0

9 x 3 = 27                     9 x 9 = 81               9 x 6 = 54                  0 x 9 = 0

b) 9 x 2 = 18        9 x 5 =45             9 x 8 =72            9 x 10 = 90

2 x 9 = 18            5 x 9 = 45            8 x 9 = 72          10 x 9 = 90

2. Giải bài 2 trang 64 SGK Toán 3

Tính :

a) 9 x 3 + 9

9 x 4 + 9

b) 9 x 8 + 9

9 x 9 + 9

Phương pháp giải

- Tính giá trị phép tính nhân.

- Cộng kết quả vừa tìm được với số còn lại.

Hướng dẫn giải

a) 9 x 3 + 9  = 27 + 9 = 36              

9 x 4 + 9  = 36 + 9 = 45                 

b) 9 x 8 + 9 = 72 + 9 = 81   

9 x 9 + 9 = 81 + 9 = 90

3. Giải bài 3 trang 64 SGK Toán 3

Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội Một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Đội Một: 10 xe ô tô.

Ba đội còn lại, mỗi đội: 9 xe ô tô.

Tất cả: ... xe ô tô?

Lời giải

- Tìm số xe của ba đội còn lại: Lấy số xe của mỗi đội nhân với 3.

- Tính tất cả số xe: Lấy số xe của đội Một cộng với kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

9 x 3 = 27 (xe)

Số xe ô tô của công ty là:

10 + 27 = 37 (xe)

Đáp số: 37 xe.

4. Giải bài 4 trang 64 SGK Toán 3

Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu)

Phương pháp giải

Lấy mỗi số của cột đầu tiên nhân với các số ở hàng đầu rồi viết kết quả vào ô trống tương ứng.

Hướng dẫn giải

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM