Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Mời các em học sinh lớp 3 cùng tham khảo nội dung giải bài tập SGK bài Luyện tập trang 67 dưới đây. Bài gồm có các bài tập được eLib sưu tầm và tổng hợp. Với nội dung chi tiết, rõ ràng giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học và vận dụng vào giải các bài tập tương tự. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy của quý thầy cô và học tập của các em học sinh.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 67 SGK Toán 3

Điền dấu \(< , =, >\) vào chỗ chấm.

\(744g…. 474g\)                             \(305g…350g\)

\(400g + 8g …480g\)                       \(450g…500g – 40g\)

\(1kg…900g+ 5 g\)                       \(760g + 240g …1kg\)

Phương pháp giải

Tính giá trị của mỗi vế rồi so sánh.

Hướng dẫn giải

\(744g  > 474g\)

\(305g < 350g\)

\(\underbrace {400g + 8g}_{408g} < 480g\)

\(450g < \underbrace {500g - 40g}_{460g}\)

\(\underbrace {1kg}_{1000g} > \underbrace {900g + 5g}_{905g}\)

\(\underbrace {760g + 240g}_{1000g} = \underbrace {1kg}_{1000g}\)

2. Giải bài 2 trang 67 SGK Toán 3

Mẹ Hà mua \(4\) gói kẹo và \(1\) gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng \(130g\) và gói bánh cân nặng \(175g\). Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 gói kẹo: \(130g\)

1 gói bánh: \(175g\)

4 gói kẹo và 1 gói bánh: ... \(g\)?

Lời giải

- Tính khối lượng 4 gói kẹo: Lấy khối lượng một gói kẹo nhân với 4. 

- Tính tổng kết quả vừa tìm được với khối lượng của một gói bánh.

Hướng dẫn giải

\(4\) gói kẹo cân nặng số gam là: 

\(130 \times 4 = 520 (g)\)

Cả kẹo và bánh mẹ mua cân nặng số gam là:

\(520 + 175 = 695 (g)\)

Đáp số: \(695 g\)

3. Giải bài 3 trang 67 SGK Toán 3

Cô Lan có \(1kg\) đường, cô đã dùng làm bánh hết \(400g\). Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào \(3\) túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Có: \(1kg\)

Dùng: \(400g\)

Còn lại chia đều vào 3 túi, 1 túi: ... \(g\)?

Lời giải

- Đổi \(1kg\) ra đơn vị \(g\).

- Tìm khối lượng đường cô Lan còn lại sau khi làm bánh : Lấy khối lượng ban đầu trừ đi \(400g\).

- Lấy kết quả vừa tìm được chia cho 3.

Hướng dẫn giải

Đổi: \(1kg = 1000g\)

Sau khi dùng, số đường còn lại nặng số gam là:

\(1000 – 400 = 600 (g)\)

Mỗi túi đường nhỏ nặng số gam là:

\(600 : 3 = 200 (g)\)

Đáp số: \(200 g.\)

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM